• facebook
 • rss
 • O. Andrzej Derdziuk podaje skuteczne sposoby modlitwy

  ag

  dodane 23.09.2017 14:30

  Msza święta, rozważanie Męki Pańskiej i Różaniec to najskuteczniejsza broń na świecie. Jak z niej korzystać pokazywał św. o. Pio. O jego modlitwie mówi lubelski kapucyn.

  - Mówiąc o modlitwie ojca Pio, rozumianej jako rozmowa z Bogiem, trzeba koniecznie podkreślić, że ten dialog bardziej niż za pomocą słów toczył się w sercu i wyrażał w życiu poprzez miłość i potwierdzające ją cierpienie oraz służbę duszom - tłumaczy o. prof. Andrzej Derdziuk OFM Cap w swojej książce "Ojciec Pio przewodnik modlitwy i cierpienia".

  Charakterystyczne dla świętego stygmatyka jest nieustanne zjednoczenie z Bogiem, które trwało zarówno podczas zwyczajnych zajęć oraz odpoczynku, jak i podczas spotkań z innymi ludźmi.

  - Oczywiście uprzywilejowanym sposobem trwania w łączności z Bogiem była Eucharystia. Innym umiłowanym sposobem modlitwy mistyka było rozważanie Męki Pańskiej. Święty kapucyn był nie tylko biernym widzem męki Jezusa lecz jednoczył się z Nim przez miłość i cierpienie - zaznacza o. Andrzej.

  O. Pio nie rozstawał się także z różańcem. Była to jego modlitwa najczęstsza i najbardziej umiłowana. Z rąk nie wypuszczał różańca i uważał go za osobistą broń przeciwko napaściom nieprzyjaciela.

  Maryjny rys modlitwy wyrażał się ponadto w umiłowaniu różnych nowenn i innych form nabożeństw do Najświętszej Maryi Panny.

  Pomocnikiem w modlitwie był także Anioł Stróż, którego wzywał o. Pio.

  Przypatrując się treści modlitwy zanoszonej przez o. Pio do Boga, na pierwszym miejscu dostrzegamy osobę Boga, którą mistyk wielbi i wychwala i któremu za wszystko dziękuje.

  Na drugim miejscu znajdują się ludzie żyjący na tym świecie. O. Pio nie lęka się jednak przedstawiać Bogu osobistych spraw i z ufnością powierza Mu swoją prośbę.

  Święty mistyk często prosił o zbawienie grzeszników i wyrwanie ich z niewoli grzechu i Szatana. W wezwaniach kierowanych do Boga często powtarza się wezwanie: "O Jezu, polecam Ci tę osobę [...], nawróć ją, zbaw ją. Czyż nie wylałeś za nią Twojej krwi?"

  - O. Pio miał całą listę spraw, które codziennie polecał Bogu. Odprawiał w tych intencjach różne nowenny i stałe modlitwy, by uprosić otrzymane łaski. Sam siebie uważał za człowieka bardzo zajętego uwalnianiem braci w świecie z licznych niebezpiecznych zasadzek - mówi o. Derdziuk.

  Wielokrotnie też zwracał się do innych z prośbą, by modlili się za niego.

  Jedną z modlitw dziś zanoszonych za wstawiennictwem św. o. Pio jest nowenna.

  DZIEŃ PIERWSZY

  Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża «mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga», wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie..., którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.

  Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

  DZIEŃ DRUGI

  Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy «staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga-Człowieka«, by «wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga», ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji..., którą ci przedkładam.

  Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

  DZIEŃ TRZECI

  Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że «Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą», módl się za mną w moich trudnościach... i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

  Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

  DZIEŃ CZWARTY

  Święty Ojcze Pio, doświadczany z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je «jako los wybranych dusz» i «dar prowadzący do zbawienia», wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę...

  Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

  DZIEŃ PIĄTY

  Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, «że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany», że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy «budzi się nadzieja», bądź ze mną w moim doświadczeniu..., abym ufał w miłość Bożą.

  Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

  DZIEŃ SZÓSTY

  Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że «gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba», bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę...

  Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

  DZIEŃ SIÓDMY

  Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że «otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości», módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę...

  Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

  DZIEŃ ÓSMY

  Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg «nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go», w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar..., o który cię z ufnością proszę.

  Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

  DZIEŃ DZIEWIĄTY

  Święty Ojcze Pio, Maryja była ci «Matką najmilszą», Ją wysławiałeś «najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi», przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie...

  Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

   

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Komentowanie dostępne jest tylko dla .

  Reklama

  Zapisane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół