• facebook
 • rss
 • Bp Józef Wróbel

  dodane 13.04.2011 10:31

  Biskup pomocniczy Józef Wróbel urodzony 18. października 1952 roku w Bestwinie, k. Bielska-Białej. W tejże miejscowości uczęszcza do szkoły podstawowej.

  W latach 1967-1971 kształci się w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu. W latach 1971-1973 studiuje na Pomaturalnym Studium Technicznym oraz Politechnice Łódzkiej (filii w Bielsku-Białej). W grudniu 1973 roku wstępuje do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księży Sercanów). Studia filozoficzno-teologiczne odbywa w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa. W ramach seminarium z historii kościoła pisze monografię: Szkic historyczny parafii Mychów [Świętokrzystkie; Diecezja Sandomierska] (Stadniki 1980 s. 91 mps). W sierpniu 1980 roku rozpoczyna studia specjalistyczne z teologii moralnej w Akademii Alfonsjańskiej (Uniwersytet Laterański) w Rzymie. W czerwcu 1982 roku uzyskuje tytuł licencjusza na podstawie pracy: I fondamentali impegni politici della persona negli scritti di Jacques Maritain (Roma 1982 s. 114). W latach 1982-1985 kontynuuje studia doktoranckie w wyżej wspomnianej akademii. W roku akademickim 1983/1984 jest studentem wydziału teologii uniwersytetu katolickiego we Fribourgu w Szwajcarii. Studia doktoranckie kończy w czerwcu 1985 roku, uzyskując tytuł doktora teologii moralnej na podstawie rozprawy pt. I fondamentali doveri e i diritti della persona nelle opere di Jacques Maritain (Roma 1985 s. 446). Po powrocie do Polski w 1985 roku pełni obowiązki wikarego w parafii Węglówka (k. Mszany Dolnej), a także rozpoczyna wykłady z etyki i teologii moralnej w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. W latach 1986-1987 pełni obowiązki sekretarza Prowincji Polskiej Księży Sercanów. W 1987 roku nostryfikuje doktorat w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 1 października 1987 roku rozpoczyna w tejże Uczelni pracę dydaktyczno-naukową jako asystent ks. prof. dr. hab. Franciszka Greniuka przy Katedrze Historii Teologii moralnej.

  «« | « | 1 | 2 | » | »»

  Zobacz także

  Reklama

  Zapisane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół