11 listopada w Lublinie

Justyna Jarosińska

publikacja 11.11.2012 15:24

Klub „Gazety Polskiej” 10 listopada wspólnie z radnymi klubu Prawa i Sprawiedliwości jako pierwszy przemaszerował przez centrum Lublina, by w wigilię kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnić 30 miesięcznicę katastrofy smoleńskiej.

11 listopada w Lublinie to radosne święto 11 listopada w Lublinie to radosne święto
Justyna Jarosińska/GN

Uczestnicy marszu złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą katastrofę oraz pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Główne obchody święta rozpoczęły się w niedzielę rano uroczystą sesją Rady Miasta. O godz. 10 w Archikatedrze odprawiona została Msza święta, której przewodniczył arcybiskup Stanisław Budzik.

Centralne uroczystości tradycyjnie już odbyły się na placu Litewskim. Przemówienie wojewody Jolanty Szołno-Koguc poprzedziło apel pamięci oraz salwę honorową kompanii wojska polskiego. Zebrane na placu delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza oraz marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dzieci, których na uroczystościach z racji wyjątkowo pięknej jak na listopad pogody nie brakowało, miały także specjalne atrakcje. Mogły zobaczyć historyczny sprzęt wojskowy oraz umundurowanie sprzed lat.

Spod pomnika Konstytucji 3 Maja wyruszyła wycieczka "Szlakiem odzyskania niepodległości" prowadzona przez przewodników PTTK. Na wszystkich żądnych rywalizacji czekała Gra Niepodległościowa, do której zapisy prowadzili na placu Litewskim harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Na koniec zebrani mogli obejrzeć pokaz musztry paradnej i wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry wojskowej. Święto 11 listopada w Lublinie ma wyjątkowe znaczenie To właśnie tutaj powstał pierwszy rząd tymczasowy niepodległej Polski.