Lublin i Münster na fotografii

Agnieszka Gieroba

publikacja 22.11.2012 09:33

Żeby się lepiej poznać można na przykład obejrzeć zdjęcia, które zachwalają piękne miejsca Lubelszczyzny i Münsterland. Z taką propozycją wystąpiło Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster, które ogłosiło konkurs fotograficzny.

Autorzy prac Autorzy prac
Autorzy najlepszych zdjęć z panią prezydent Katarzyną Mieczkowską Czerniak
Agnieszka Gieroba/GN

Międzynarodowy konkurs odbywał się równolegle w Polsce i w Niemczech – w dwóch miastach partnerskich: Lublin i Münster. Uczestnicy polskiej edycji konkursu wysyłali na konkurs zdjęcia krajobrazów Lubelszczyzny, uczestnicy niemieckiej edycji konkursu wysyłali zdjęcia krajobrazów Münsterland. W Münster wpłynęły 43 zdjęcia, w Lublinie - 59. Spośród nadesłanych prac lokalne jury wybierało 20 zdjęć, które wysyłało do miasta partnerskiego. Tam z kolei wybierano 3 najlepsze zdjęcia. Wystawa fotografii zarówno tych pokazujących Lubelszczyznę jak i tych z Münsterland została otwarta w Ratuszu. Zdjęcia można oglądać do końca listopada.

Wystawa fotografii jest jedną z form przybliżenia mieszkańcom obu miast tego, jak wygląda i z czego słynie miasto partnerskie. Wśród wielu miast partnerskich Lublina, Münster wyróżnia się szczególnie poprzez działalność Stowarzyszenia Obywatelskiego. To oddolna inicjatywa mieszkańców, którzy chcieli poznać swoich sąsiadów. Kilkakrotnie już mieszkańcy Lublina odwiedzali Münster, a także gościli w swoich domach mieszkańców Münster, odbywa się także wymiana uczniów ze szkół obu miast, konferencje w których uczestniczą obie strony oraz zwykła wymiana towarzyska. - Nasze kontakty są bardzo bliskie, dzięki licznym inicjatywom łamane są stereotypy o Polakach i Niemcach. Mamy już w Münster bliskich znajomych, a te relacje są dużo ważniejsze niż wiele oficjalnych umów - uważają członkowie Stowarzyszenia.