Niepodległość - to wolność!

Ks. Rafał Pastwa

publikacja 12.11.2013 10:30

Niepodległość musieli wywalczyć nasi przodkowie. Walka o niepodległa Polskę oznaczała walkę o prawdę, że Polska istnieje, że my - Polacy istniejemy. Dzisiaj współczesne pokolenie odpowiada za kształt niepodległej ojczyzny. Mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny licznie wzięli udział w obchodach dnia 11 listopada.

Święto Niepodległości jest świętem wszystkich Polaków Święto Niepodległości jest świętem wszystkich Polaków
Zarówno w lubelskiej katedrze, jak i na Placu Litewskim obecne były całe rodziny.
Tomasz Burdzanowski / GN

Uroczysta sesja rady miejskiej w Trybunale Koronnym rozpoczęła lubelskie uroczystości z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Główne uroczystości odbyły się przed południem w Archikatedrze Lubelskiej i na placu Litewskim. Obok oficjalnych wystąpień i składania kwiatów przed pomnikami marszałka Piłsudskiego i Nieznanego Żołnierza, były prezentacje sprzętu służb mundurowych i grup rekonstrukcyjnych.

W wygłoszonej z okazji Święta Niepodległości homilii biskup Mieczysław Cisło powiedział:  „Potrzebna jest przede wszystkim historyczna edukacja młodego pokolenia. Ale czy tylko młodego? Bo przecież z jakich podręczników uczyły się historii powojenne pokolenia? Dlatego z niepokojem społeczeństwo odbiera próby i działania ograniczenia nauki historii i klasycznej literatury na poszczególnych etapach edukacji szkolnej”. Dzień Niepodległości w naszym mieście miał równiez wymiar edukacyjny i rekreacyjny. Organizowane były wycieczki historyczne po Starym Mieście oraz gry i zabawy uliczne.

Tradycyjnie w uroczystościach na Placu Litewskim wzięły udział całe rodziny. Dla dzieci prezentacja broni, salwy honorowe czy defilada kawalerii to wyjątkowe przeżycie. W uroczystościach udział wzięły liczne organizacje i stowarzyszenia z terenu całego województwa.