Siostra Zofia Zdybicka nagrodzona

jj

publikacja 06.02.2014 10:32

Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL w dowód uznania "za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego" przyznał doroczną Nagrodę im. księdza Idziego Radziszewskiego (założyciela i pierwszego rektora KUL) s. prof. Zofii Józefie Zdybickiej.

Siostra Zofia Zdybicka na KUL pracuje od 1966 r. Siostra Zofia Zdybicka na KUL pracuje od 1966 r.
Agnieszka Gieroba/GN

Siostra prof. Zofia Zdybicka jest filozofem. Przez wiele lat kierowała Katedrą Filozofii Religii KUL. Wypromowała około 100 magistrów oraz 28 doktorów. Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną, pełniła odpowiedzialne funkcje administracyjne, była m.in. kierownikiem Sekcji Filozofii Teoretycznej (1979-1984), prodziekanem(1984-1986), a następnie dziekanem Wydziału Filozofii (1986-1987 i 1990-1999). Siostra Zdybicka należy do wielu stowarzyszeń naukowych m.in Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (1987-1989), Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Towarzystwa Naukowego KUL, American Bibliographical Institut, Societas Internationale St. Thomae Aquinatis, Pontificia Academia Sanctae Thomae Aquinatis.

Uczestniczyła w pracach Prymasowskiej Rady Społecznej (1986-1990) oraz w Komisjach Episkopatu Polski ds. Kultury, ds. Nauki Katolickiej, ds. Dialogu z Niewierzącymi, oraz w Komisji "Iustitia et Pax". Była też konsultorem Rady Naukowej Episkopatu Polski. Praca naukowo-dydaktyczna Zofii Zdybickiej oraz jej zaangażowanie w organizację życia naukowego były kilkakrotnie nagradzane. Otrzymała m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1978), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2000), nagrodę Rady Naukowej "Życia i Myśli": "Książka Roku" (1978) tytuł "Woman of the Year 1998" (American Biographical Institute, INC.). Zofia Zdybicka organizowała wiele spotkań naukowych. Przede wszystkim zorganizowała Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej w Lublinie nt. "Wolność we współczesnej kulturze" (20-25 VIII 1996) - kongres, który zgromadził ponad 300 uczonych z 30 krajów całego świata.

Ponadto zorganizowała bądź współorganizowała wiele innych sympozjów, m. in. Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne w Krakowie (1978), Międzynarodowe Kolokwium nt. "Wspólne korzenie chrześcijańskie narodów Europy" (Rzym 1981), Międzynarodowe Sympozjum Antropologiczne nt. "Dramat osoby i natury" (Lublin 1984), Ogólnopolskie Sympozjum nt. "Zadania filozofii w kulturze współczesnej" (Lublin 1986), Sympozjum nt. "To, co Boskie i to, co ludzkie w kulturze chrześcijańskiej" (Lublin 1987), Sympozjum nt. "Religia a sens bycia człowiekiem" (Lublin 1992). Siostra Zofia Zdybicka wygłosiła referaty i odczyty na wielu konferencjach, sympozjach i kongresach o zasięgu nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym a nawet światowym (m. in. Bergamo, Mediolan, Rzym, Neapol, Waszyngton, Ottawa, Bruksela, Baltimore, Edmonton, Montreal, New Haven, Waterbury, Chicago, Praga, Paryż, Leuven, Louvain la Neuf, Brześć oraz wiele miast w Polsce). Od 25 IX 1948 r. jest członkiem Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. W latach 1963-1983 i 2001-2007 była członkiem Rady Generalnej zgromadzenia, a w latach 1983-2003 Przełożoną Centrum Lubelskiego tegoż zgromadzenia. Uczestniczyła w pracach Prymasowskiej Rady Społecznej (1986-1990) oraz w Komisjach Episkopatu Polski ds. Kultury, ds. Nauki Katolickiej, ds. Dialogu z Niewierzącymi, oraz w Komisji "Iustitia et Pax". Była też konsultorem Rady Naukowej Episkopatu Polski. Praca naukowo-dydaktyczna Zofii Zdybickiej, jej zaangażowanie w organizację życia naukowego i poczucie odpowiedzialności za kształt kultury były kilkakrotnie nagradzane. Zdybicka otrzymała Złoty Krzyż Zasługi (1978), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2000), nagrodę Rady Naukowej "Życia i Myśli": "Książka Roku" (1978) tytuł "Woman of the Year 1998" (American Biographical Institute, INC.) i Nagrodę Rektora KUL (1996).