Ile jesteśmy warci?

ks. Rafał Pastwa

publikacja 24.03.2014 21:00

W wygłaszanych referatach prelegenci zwracali uwagę na różne aspekty troski o życie i zdrowie człowieka. Zdaniem prelegentów wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie mają: charakter odżywiania, praca, a także muzyka, jakiej słuchamy.

Ile jesteśmy warci? Konferencja w Dzień Świętości Życia jest jedną z form afirmacji człowieka na KUL Ks. Rafał Pastwa /GN

Do Lublina z referatami z okazji Dnia Świętości Życia przyjechali znani naukowcy reprezentujący różne dziedziny. – Mamy być nie tylko nauczycielami, ale mamy dawać świadectwo – mówiła prof. Urszula Dudziak, organizatorka V Międzynarodową Konferencję z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia, która odbywa się pod hasłem: „W trosce o zdrowie i życie człowieka”. W wygłaszanych referatach prelegenci zwracali uwagę na różne aspekty troski o życie i zdrowie człowieka. Podkreślano zwłaszcza konieczność nauki odpoczynku i konieczność higieny umysłu.

Do obchodów Dnia Świętości Życia zachęcił po raz pierwszy Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae. Na to wezwanie Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła obchody Dnia Świętości Życia na 25 marca. Miało to miejsce w 1998 roku. Natomiast Sejm RP w 2004 roku ustanowił na 24 marca Narodowy Dzień Życia.  Dla porównania warto podkreślić, że Ogólnokrajowy Dzień Świętości Życia w USA obchodzony jest od 1984 roku. Tradycyjnie 25 marca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa poprzedzona Mszą św. Inicjatorem tych konferencji i spotkań był nieżyjący już współpracownik i przyjaciel Karola Wojtyły – ks. prof. Tadeusz Styczeń.

–  Życie ludzkie ma największą wartość. Stanowi pierwsze i podstawowe prawo każdego człowieka. Także dzisiaj należy podkreślać jego wielkość i znaczenie –  podsumowała prof. Dudziak.