Redaktor wydania

Justyna Jarosińska

|

Gość Lubelski 09/2015

publikacja 26.02.2015 00:00

Są ludzie, którzy szczególnie w Wielkim Poście, bardzo mocno pragną doświadczyć choć namiastki tego, co mógł przeżywać Jezus Chrystus niosący swój krzyż na Golgotę.

Nie wystarczy im Droga Krzyżowa odprawiana w kościele. Pragną poczuć trud zmęczenia i samotności. To właśnie oni wyszli z inicjatywą zorganizowana w naszej diecezji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. O szczegółach z nią związanych piszemy na s. VII. W numerze także wspomnienia kobiety, która przeżyła zesłanie na Syberię (ss. IV–V) oraz opowieść Marka Franczaka, syna „Lalka” – ostatniego partyzanta podziemia niepodległościowego – o swoim ojcu (s. VI).