Inna rzeczywistość

jj

|

Gość Lubelski 18/2015

publikacja 30.04.2015 00:15

Znaczenie i prestiż stanu osób konsekrowanych nie wypływa z ubioru ani z wielkości i pomyślności wspólnot, ale ze świadectwa, jakie dają one o Chrystusie – mówił na KUL abp Celestino Migliore.

 W sympozjum wzięło udział ok. 350 osób konsekrowanych W sympozjum wzięło udział ok. 350 osób konsekrowanych
Tomasz Koryszko

Przez trzy dni na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obradowali wyżsi przełożeni zakonów życia konsekrowanego w Polsce. Sympozjum pod hasłem „W jedności uobecniać Chrystusa w świecie” dotyczyło przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości życia konsekrowanego.

– Szukając jedności, która nam pomoże dawać świadectwo o Chrystusie, pamiętajmy, że nie chodzi o to, by wszyscy grali na jednej strunie tę samą melodię – mówił do sióstr i braci zakonnych abp Stanisław Budzik. – Mogą to robić na różne sposoby, na wiele harmonizujących ze sobą głosów. Uczestnicy trzydniowego spotkania razem się modlili, słuchali referatów, debatowali i pracowali w grupach. Dyskusje skupiały się głównie wokół wspólnego wypełniania zadania powierzonego osobom konsekrowanym przez Chrystusa oraz wyzwań stawianych im współcześnie. – Dziś próbuje się walczyć z symbolami Boga i Kościoła – mówił Lech Stefan, uczestnik panelu dyskusyjnego dotyczącego wyzwań stawianych życiu konsekrowanemu. – Będąc tego świadomymi, powinniśmy te znaki dawać. Habit i koloratka są dziś informacją, że jest jeszcze inna, niematerialna rzeczywistość – podkreślał panelista. Sympozjum odbywa się co trzy lata, a w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego tym razem miało charakter otwarty i mogli w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani tematem.