Jedyny taki uniwersytet w byłym ZSRR

gd, rp

publikacja 17.09.2015 12:30

UKU jest prowadzone przez Kościół grecko-katolicki na Ukrainie, a wśród profesorów i studentów jest liczne grono rzymskich katolików. Tu nadal dużą popularnością cieszy się studiowanie teologii.

Jedyny taki uniwersytet w byłym ZSRR Wykład inauguracyjny na UKU ks. Grzegorz Draus

Ukraiński Katolicki Uniwersytet (UKU) ma swoje korzenie w założonej w latach międzywojennych przez Sługę Bożego metropolitę Andreja Szeptyckiego - Lwowskiej Akademii Teologicznej.

Jest jedynym katolickim uniwersytetem w krajach byłego ZSRR.

Oprócz teologii uniwersytet kształci studentów m.in. na takich kierunkach jak pedagogika socjalna, dziennikarstwo, historia, administracja.

Studentami UKU są alumni jednego z najliczniejszych na świecie (a w Europie najliczniejszego) seminarium. Studiuje tam i formuje się  ponad 300 alumnów. Jest to grecko-katolickie seminarium pw. Ducha Świętego.

Teologia nadal cieszy się powodzeniem wśród świeckiej młodzieży, na pierwszy rok przyjęto 30 studentów, w tym czterech Ukraińców obrządku rzymskokatolickiego.

UKU prowadzi znaną Szkołę Ikonopisania, która kształci ikonografów na studiach dziennych, a w czasie letnich zjazdów prowadzone są zajęcia w języku ukraińskim, polskim i angielskim. W wykładach uczestniczą goście z USA, Ameryki Łacińskiej i Polski.

Jedyny taki uniwersytet w byłym ZSRR   Liturgia pod przewodnictwem biskupa Benedykta ks. Grzegorz Draus W murach Filozoficzno-Teologicznego Fakultetu Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu - powstała i funkcjonuje już czwarty rok rzymskokatolicka parafia św. Jana Pawła II. Parafianie tej wspólnoty zbierają się w kaplicy i salach uniwersytetu. W planach maja budowę oddzielnego kościoła.

Rektorem uniwersytetu jest pochodzący z Polski grecko-katolicki duchowny, ks. dr Bogdan Prach, absolwent lubelskiego seminarium, KUL-u i UMCS.

UKU jest prowadzone przez Kościół grecko-katolicki na Ukrainie, a wśród profesorów i studentów jest liczne grono rzymskich katolików.

Kilka dni temu odbyła się inauguracja nowego akademickiego roku na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie . Liturgię we wschodnim obrządku celebrował w drewnianej cerkwi uniwersyteckiej pw. Nowych Męczenników grecko-katolickich biskup Benedykt.

Tradycyjnie inauguracja nowego roku zbiega się z początkiem liturgicznego roku we wschodnim kalendarzu. Poświęcono i wmurowano tego dnia w ścianę wznoszonej nowej biblioteki im. Metropolity Andreja Szeptyckiego.

Już dziś biblioteka uniwersytecka ma najliczniejszy na Ukrainie księgozbiór teologiczny. W nowym kampusie budowana jest cerkiew pw. Mądrości Bożej. Dla niej poświecono trzy krzyże, które będą postawione na kopułach cerkwi.

Po liturgii w auli uniwersyteckiej odbył się wykład inauguracyjny Petera Pomerantseva, który jest brytyjskim dziennikarzem i synem radzieckiego dysydenta. Wystąpienie nosiło tytuł: „Szlak do realności: czy można mówić o prawdzie w epoce dezinformacji i postmodernizmu?”.

Na zakończenie uroczystości inauguracyjnej wręczono indeksy nowym studentom.

Relację z inauguracji nowego roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie we Lwowie przygotował ks. Grzegorz Draus, lubelski kapłan, który od wielu lat pracuje na Ukrainie.