Poznaj błogosławioną Bolesławę

jj

publikacja 09.01.2016 10:19

Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie przy współpracy Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie i Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zapraszają do udziału w drugim już Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Literackim pt. „ Bł. Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny, prowadź nas”.

Nagrody i dyplomy zostaną przekazane w maju 2016 r. Nagrody i dyplomy zostaną przekazane w maju 2016 r.
Internet

Drugiej edycji konkursu przyświeca hasło: "Nazaret- cisza, miłość i rozmodlenie". - Błogosławiona zachęcała, aby jedność serc i wzajemna miłość panujące w Świętej Rodzinie były dla każdego wzorem do naśladowania w życiu codziennym - mówi s. Halina Grygo ze Zgromadzenia Misjonarek Św. Rodziny, którego bł. Bolesława była założycielką.

- Celem konkursu jest popularyzacja życia i dzieła bł. Bolesławy Lament, wyniesionej na ołtarze przez św. Jana Pawła II - tłumaczą siostry Misjonarki. - A oprócz tego uzmysłowienie doniosłości i aktualności jej misji we współczesnej rzeczywistości. Konkurs ma też na celu integrację rodziny oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia wśród dzieci i młodzieży - zauważają współorganizatorki.  

Uczestnik konkursu powinien wykonać pracę plastyczną, ilustrując dowolnie wybraną scenę z działalności bł. Bolesławy. Opatrzona tytułem praca ma ukazywać cechy działalności, po których łatwo rozpoznać, że wykonane dzieło dotyczy bł. Bolesławy.

Tematem pracy nie może być tylko wizerunek. Podobne kryteria będą uwzględniane w ocenie prac literackich. Wiersz, modlitwa, opowiadanie powinny nawiązywać do działalności błogosławionej.

Prace konkursowe należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do 1 marca 2016 roku (obowiązuje data wpływu pracy konkursowej do organizatora) z dopiskiem "konkurs".

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2016 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Sióstr Misjonarek św. Rodziny: www.misjonarki-swietej-rodziny.org