Na dobry początek

Agnieszka Gieroba Agnieszka Gieroba

publikacja 06.10.2016 10:29

Środowiska akademickie Lublina modliły się w lubelskiej archikatedrze o dobry rok nauki. Mszy św. w intencji studentów i pracowników przewodniczył abp Stanisław Budzik.

Władze uniwesyteckie Władze uniwesyteckie
Zgromadziły się wraz ze studentami na modlitwie w katedrze

Zwracając się do środowisk akademickich Lublina abp Budzik mówił o skuteczności i wytrwałości modlitwy.

- Kto szuka znajduje, kto prosi otrzymuje. To nie jedyna obietnica tego rodzaju na kartach Ewangelii. Z wszystkich wynika, że modlitwa wytrwała będzie wysłuchana - podkreślała arcybiskup. 

Mówił też, że każda autentyczna rozmowa z Bogiem przemienia się na nasze dobro. Bóg wysłuchuje naszych modlitw zgodnie ze swoim zamysłem, nie zawsze pokrywa się on z naszymi planami.

- Bóg jednak wie lepiej, co jest dla naszego zbawienia lepsze. Dlatego ważne, byśmy modląc się mieli świadomość, że nasze plany mogą nie być dla nas dobre. Czasem źle ustawiamy hierarchię naszych wartości. Dlatego dobrze, że jest ktoś w górze, kto lepiej od nas wie. Ktoś, kto jest Mądrością i Miłością, kto wybiera dla nas zamiast dobrego lepsze. Ten Ktoś nie rozlicza się przed nami ze swoich zamiarów, ale jeśli przyjmujemy, że nas kocha - musimy Mu zaufać mówił biskup.

Zaznaczał też, że ktoś, kto prosi zdany jest na tego, do kogo się ucieka. Dlatego każda nasza prośba, nawet ta która nam najbardziej na sercu leży, winna mieć dołączony warunek : "Ojcze, nie to co ja, ale to co Ty chcesz niech się stanie". Bogu nie trzeba dyktować warunków, trzeba przyjąć czasem to, co bolesne, niezrozumiałe, ale w ostatecznym rachunku okaże się dla nas konieczne i zbawienne. Trzeba ufać, nawet jak się wydaje, że Bóg nas nie słucha i nie widać wyjścia z trudnej sytuacji. Bóg zawsze okazuje swoje miłosierdzie, ale nie zawsze wygląda to tak, jak my sobie wyobrażamy.

Abp Stanisław Budzik nawiązał też do Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, jaki rozpocznie się za tydzień na KUL. W tym roku hasłem przewodnim kongresu będzie wolność człowieka. - Wolność oderwana od prawdy o człowieku przeradza się w samowolę, dlatego chcemy o wolności rozmawiać i ją dobrze przeżywać - mówił biskup.

Kongres zapoczątkowuje też świętowanie 100 rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.