Katolicki Nobel dla s. prof. Zofii Zdybickiej

rp,szb

dodane 08.10.2016 19:20

Siostra prof. Zofia Zdybicka, emerytowana profesor KUL, filozof, religioznawca i pedagog otrzymała nagrodę "TOTUS" za propagowanie nauczania Jana Pawła II. Oprócz statuetki otrzymała 25 tys. zł.

Katolicki Nobel dla s. prof. Zofii Zdybickiej Siostra profesor Zofia Zdybicka, urszulanka Serca Jezusa Konającego Agnieszka Gieroba /Foto Gość

Siostra profesor była nominowana za dokonania na płaszczyźnie filozofii i zaangażowanie w organizację życia naukowego i za świadectwo dawane o życiu i nauczaniu Jana Pawła II.

Nagroda „TOTUS” jest określana niekiedy katolickim Noblem, jest to znaczące wyróżnienie przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest ona przyznawana wybitnym osobom, a także tym instytucjom, które promują osobę ludzką i jej niezbywalną i nadprzyrodzoną godność w perspektywie nauczania Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

Nagrody wręczono podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie w przeddzień XVI Dnia Papieskiego.

Nagroda „TOTUS” wręczana jest w czterech kategoriach: „promocja osoby, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”, „osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”, „propagowanie nauczania Jana Pawła II” oraz w kategorii medialnej. Laureaci oprócz statuetki otrzymują 25 tys. zł.

Po raz trzeci w historii wręczony został „TOTUS specjalny” za wybitne osiągnięcia twórcze. W tym roku otrzymał go Ernest Bryll za „dorobek życia, całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury, a w szczególności za propagowanie osoby i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”. Do tej pory otrzymali go Wojciech Kilar oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.