Wychowanie katolickie to nie tylko modlitwa!

rp

publikacja 10.03.2017 14:31

- Trzeba znów za Bojanowskim wrócić do wychowania, zaczynając od najmłodszych. Od dzieci trzeba zacząć odrodzenie narodu podkreśla s. prof. M. L. Opiela z Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL.

Wychowanie katolickie to nie tylko modlitwa! Wydarzeniu towarzyszyła promocja „Kompendium edukacyjnego Edmunda Bojanowskiego”. ks. Rafał Pastwa /Foto Gość

Ogólnopolską konferencję naukową „Perły polskiej myśli edukacyjnej. Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego” rozpoczęła Msza św. w kościele akademickim pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego.

Wydarzeniu towarzyszyła promocja „Kompendium edukacyjnego Edmunda Bojanowskiego”. W konferencji uczestniczył m.in. burmistrz Dębicy w związku z tym, że dom generalny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny - zgromadzenia założonego przez bł. Edmunda, znajduje się właśnie w tym mieście.

- Myśl bł. Edmunda Bojanowskiego i jej aktualność zaskakuje nas. Gdy mamy już cały kontekst ujęty poprzez wydanie jego materiałów rękopiśmiennych, które zachowały się w archiwum w Dębicy - widzimy, że zasada wychowania, którą podał się sprawdza. Żył w czasach trudnych: zabory, bieda na wsi polskiej, nierówności społeczne. Dzisiaj też mamy podobne poczucie. Dlatego idąc tropem myśli bł. Edmunda należy powrócić do natury, do źródeł, do początku, do tego co ludzkość wypracowała. Trzeba spojrzeć na to, co nasz naród wypracował, jakie są rodzime i rodzinne tradycje – tłumaczy s. dr hab. Maria Loyola Opiela ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP.

- Trzeba znów za Bojanowskim wrócić do wychowania, zaczynając od najmłodszych. Od dzieci trzeba zacząć odrodzenie narodu - precyzowała zakonnica. W związku z różnymi propozycjami wychowania czy stylami kształtowania postaw patriotycznych s. Maria Loyola podkreśla, że katolicy mają jednoznaczne wyznaczniki w postaci podstaw biblijnych, nauczania Kościoła, koncepcji filozoficznej człowieka. - Rodzic decyduje o wychowaniu dziecka. Jeśli rodzice są wierzący to wychowują w wartościach chrześcijańskich. Wychowanie katolickie to nie tylko modlitwa – bo gdybyśmy tak wychowywały dzieci – wychowywałybyśmy cudaków - przekonuje siostra profesor. - Chodzi o integralny wymiar wychowania. Trzeba wyjść od realizmu filozoficznego i wychowywać w sposób adekwatny do określonego etapu życia i rozwoju. W określonych proporcjach – tłumaczy.

Patronatem honorowym wydarzenie objął m.in. kard. Zenon Grocholewski. Organizatorzy wydarzenia to: Instytut Historii KUL, Instytut Leksykografii KUL, Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL.

Podczas konferencji z wykładami wystąpili m.in.: prof. Krzysztof Maćkowiak z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Józef Franciszek Fert, s. dr hab. Maria Loyola Opiela.

Edmund Bojanowski ur. się 14 listopada 1814 r. Studiował we Wrocławiu i Berlinie. Był społecznikiem i człowiekiem oddanym pomocy ludności wiejskiej. Zmarł 7 sierpnia 1871 r.