KUL najlepszym uniwersytetem na ścianie wschodniej Polski

jj,jl

publikacja 12.06.2017 13:42

Zgodnie z rankingiem portalu edukacyjnego Perspektywy, Katolicki Uniwersytet Lubelski jako jedyna uczelnia wyższa w Lublinie poprawił swoją lokatę w klasyfikacji generalnej i na 100 uczelni wyższych w Polsce, uplasował się na 27 miejscu.

KUL w klasyfikacji generalnej awansował z 31 na 27 miejsce KUL w klasyfikacji generalnej awansował z 31 na 27 miejsce
Jakub Szymczuk /Foto Gość

W zestawieniu według kryterium "typ uczelni", w grupie "uniwersytety 2017", KUL uplasował się na najwyższym miejscu wśród uniwersytetów na ścianie wschodniej Polski. - Poprawiliśmy też lokatę w tej grupie i aktualnie zajmujemy 9 miejsce w Polsce, choć biorąc pod uwagę, że przed nami zdarzyło się miejsce ex aequo można uznać, że jest to miejsce 8 - informuje rzecznik prasowy KUL Lidia Jaskuła. - Zatem na ponad 20 tzw. uniwersytetów klasycznych biorących udział w klasyfikacji jesteśmy w pierwszej 10-tce, z tendencją wznoszącą - dodaje. 

KUL może się także pochwalić grupą kierunków, które znajdują się w ścisłej czołówce w Polsce. - Na pierwszym miejscu od lat plasuje się teologia - jest najlepsza i bezkonkurencyjna w Polsce - podkreśla L. Jaskuła. - Na czwartym miejscu znajduje się filozofia, na szóstym filologia polska, siódme miejsce ma pedagogika specjalna, ósme socjologia, a na miejscu dziewiątym są administracja, psychologia i pedagogika. 

W pierwszej piętnastce znajduje się także historia - na jedenastym miejscu, filologie obce oraz politologia na dwunastym, prawo na trzynastym i kulturoznawstwo na czternastym. - Kryterium, w którym wypadamy najlepiej, jest potencjał naukowy - zauważa pani rzecznik. - Zajęliśmy wysoką 10 lokatę w kraju z wskaźnikiem ogólnym 85,5 na 100, w tym z wskaźnikiem ocena parametryczna - 90,91 na 100. 

W grupie "uniwersytety 2017" KUL może się też pochwalić najwyższym w regionie, na wschodniej ścianie Polski, wskaźnikiem umiędzynarodowienia. - Wśród uczelni publicznych wszystkich typów w regionie ustępujemy tylko Uniwersytetowi Medycznemu - mówi L. Jaskuła. Dodaje także, że uczelnia cały czas pracuje nad poprawą wyników w kategoriach, które wypadają słabiej.

Wśród lubelskich uczelni w ogólnym zestawieniu na 27 miejscu podobnie jak KUL uplasował się także Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, który jednak w zestawieniu według kryterium "typ uczelni" ustępuje miejsca KUL - owi. Uniwersytet Medyczny utrzymał pozycję z zeszłego roku i jest na 24 miejscu, natomiast Politechnika Lubelska zanotowała spadek z 33 na 35 miejsce. W rankingu spadł także Uniwersytet Przyrodniczy, który w poprzednim roku uplasował się na 47 a w tym na 49 miejscu.