Penitencjaria Apostolska zgodziła się na odpust ku czci św. Jana Pawła II w Lublinie

rp/PŚR

dodane 19.09.2017 14:41

Trybunał „zgadza się i udziela z niebiańskich skarbców Kościoła darowania wszystkich grzechów i odpustu zupełnego, który winien być zyskiwany przez wiernych, wszystkich i każdego z osobna, corocznie w lubelskim kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Rodziny w dniu 9 czerwca”.

Penitencjaria Apostolska zgodziła się na odpust ku czci św. Jana Pawła II w Lublinie Odpust, na który zgodził się Trybunał - jest związany z wizytą Jana Pawła II w Lublinie Reprodukcja / Kenryk Przondziono /Foto Gość

Data odpustu związana jest z podwójnym wydarzeniem. Po pierwsze z rocznicą wizyty św. Jana Pawła II – 9 czerwca 1987 r. na Czubach w Lublinie oraz z dedykacją kościoła parafialnego 9 czerwca 2017 r. Penitencjaria Apostolska wyraziła zgodę na odpust według prośby abp. Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego z 7 marca 2017 r.

Dekret, który publikujemy poniżej w całości, podpisał kard. Maur Piacenza. Dekret będzie obowiązywał przez okres siedmiu lat. Bez względu na jakiekolwiek dokumenty stanowiące co innego.

„Penitencjaria Apostolska dla wzmocnienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy uprawnień przyznanych jej przez Najdostojniejszego w Chrystusie Ojca Franciszka, z Opatrzności Bożej papieża, uwzględniwszy prośby skierowane w dniu 7 miesiąca marca 2017 roku przez Jego Ekscelencję Ojca Stanisława Budzika, Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego, miłosiernie w Panu zgadza się i udziela z niebiańskich skarbców Kościoła darowania wszystkich grzechów i odpustu zupełnego, który winien być zyskiwany przez wiernych, wszystkich i każdego z osobna, corocznie w lubelskim kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Rodziny w dniu 9 czerwca, to jest w podwójną rocznicę: wizyty św. Jana Pawła II w roku 1987 oraz dedykacji kościoła parafialnego w roku 2017, i który mogą również ofiarować na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych przebywające w czyśćcu, o ile prawdziwie skruszeni, wyspowiadani i pokrzepieni Komunią świętą nawiedzą w pielgrzymce wspomniany kościół i będą tam uczestniczyć w Boskiej liturgii lub w nabożeństwie odprawionym ku czci świętego Jana Pawła II albo też przez jakiś okres czasu będą wznosić do Boga pokorne modlitwy z prośbą o rozkrzewianie wiary świętej i zgodnie z pragnieniem Ojca Świętego. Modlitwy te należy zakończyć odmówieniem Modlitwy Pańskiej, Symbolu wiary oraz wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i świętego Jana Pawła II.

Aby więc dostęp do łaski Bożej, osiąganej przez klucze Kościoła, stawał się łatwiejszy, Penitencjaria ta usilnie prosi, aby kapłani, posiadający stosowne uprawnienia do przyjmowania spowiedzi, szlachetnym sercem oddawali się celebracji sakramentu Pokuty i udzielali słabnącym na siłach Komunii świętej.

Niniejszy dekret będzie obowiązywał przez okres siedmiu lat. Bez względu na jakiekolwiek dokumenty stanowiące co innego”.