Rozpoczęły się obrady KEP w Lublinie

ks. Rafał Pastwa

publikacja 13.10.2017 13:07

Na 377. zebraniu plenarnym KEP pojawili się m.in. nuncjusz apostolski, prymas Polski, abp. Gądecki, abp. Jędraszewski, bp Miziński.

Rozpoczęły się obrady KEP w Lublinie Metropolita lubelski podczas rozpoczęcia 377. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski na KUL ks. Rafał Pastwa /Foto Gość

Tuż po 10.00 biskupi polscy zaczęli się pojawiać przed Centrum Transferu Wiedzy KUL. Zanim rozpoczęło się 377. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbył się briefing prasowy z udziałem rzeczników: Episkopatu Polski, KUL i archidiecezji lubelskiej.

Ks. Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik KEP podkreślił, że obecność biskupów na KUL jest również znakiem szacunku wobec profesorów, wykładowców i studentów tego jedynego w Polsce katolickiego uniwersytetu. Wymienił główne tematy obrad: duszpasterstwo młodzieży, Światowe Dni Młodzieży w Panamie. – Młodzież w centrum uwagi Kościoła i Kościoła w Polsce – podkreślił. Biskupi zajmą się podczas lubelskich obrad również kwestią młodzieży, która ma przystąpić do bierzmowania. Zechcą się zająć także kulturą i kwestiami związanymi z Caritas.

Zebranie plenarne odbywa się trzy razy w roku. Ma cztery główne filary: modlitewne, informacyjne, decyzyjne i braterskie. Nowością podczas lubelskich obrad jest szerokie zaproszenie przedstawicieli mediów do uczestnictwa w konferencjach prasowych i innych wydarzeniach związanych z pobytem biskupów na KUL.

Już w sali obrad – w Centrum Transferu Wiedzy KUL – abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski powitał przybyłych gości: Prymasa Polski, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, nuncjusza apostolskiego w Polsce i wszystkich biskupów, którzy przyjechali do na 377. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski do Lublina. Nawiązał do faktu, iż jest to pierwsze zebranie całego episkopatu w Lublinie, choć znaczna jego część modliła się w tym mieście w roku milenijnym – 1966 r.

– Oto teraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II rozpoczyna rok jubileuszowy stulecia swego istnienia. Lublin przeżywa także siedemsetlecie nadania prawa magdeburskiego przez Władysława Łokietka. Obecnie Lublin jest miastem młodym, dynamicznym, rozwijającym się, pełnym młodzieży studiującej na pięciu uniwersytetach. KUL jest natomiast najstarszym uniwersytetem w Lublinie, w obecnych polskich granicach trzeci co do wieku po Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim – mówił Wielki Kanclerz KUL.

Abp Budzik w swoim wystąpieniu na początku zebrania plenarnego nawiązał do tego, że w działaniu ks. Idziego Radziszewskiego i innych osób, które zakładały katolicki uniwersytet, było coś prorockiego. – Wiedzieli, że odradzające się państwo będzie potrzebowało wykształconych elit, gotowych je odbudowywać duchowo i intelektualnie – kontynuował. Przypomniał pamiętne zebranie Episkopatu Królestwa Polskiego 26 i 27 lipca 1918 r. pod przewodnictwem wizytatora apostolskiego Achille Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI. – Biskupi udzielili wtedy pełnomocnictwa w organizowaniu uniwersytetu ks. Idziemu Radziszewskiemu i mianowali go rektorem – wyjaśniał. Metropolita lubelski po przedstawieniu historii KUL zauważył, że uniwersytet ten przez lata był wspierany przez episkopat.

Nawiązał także do przemówienia kard. Wyszyńskiego z okazji 50-lecia KUL, w którym zapewniał o wsparciu materialnym i duchowym oraz zachęcał studentów i kadrę do wytrwałości i pracowitości. Mówił także: „A gdy doczekacie na tej uczelni jubileuszu stulecia, wspomnijcie również o nas. Będziemy Wam błogosławili z nieba”. Wtedy, obok kard. Wyszyńskiego siedział kard. Karol Wojtyła. – Oni są duchowo z nami – zakończył swe wystąpienie abp Budzik.

Tuż przed obradami głos zabrał ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL. Nawiązał do tradycji, najważniejszych wartości reprezentowanych przez katolicki uniwersytet oraz zapewnił o staraniach o rozwój intelektualny, duchowy i materialny. Podziękował za wiekową troskę wobec KUL polskiemu Kościołowi.