Co się dzieje z nami po śmierci? Wyjaśnia ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI

rp/Wiara w oczekiwaniu

dodane 02.11.2017 19:29

"Na drugą stronę przechodzimy z całym swoim jestestwem, dostępując niezwykłej przemiany. Nie ma takiego momentu, w którym bylibyśmy tylko samą oddzieloną od ciała duszą"

Co się dzieje z nami po śmierci? Wyjaśnia ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI Ks. prof. Wacław Hryniewicz Andrzej Kerner /Foto Gość

Pełną ważnych pytań i wyjątkowych odpowiedzi jest rozmowa Justyny Siemienowicz z ks. prof. Wacławem Hryniewiczem.

Lektura książki „Wiara w oczekiwaniu” to doskonały sposób na myślenie o Bogu i o sobie, a także innych osobach w perspektywie eschatologicznej i doczesnej. To również szansa na poznanie myśli pełnej nadziei tego wybitnego myśliciela jakim jest ks. prof. Hryniewicz.

Ks. prof. W. Hryniewicz zauważa, że niektórzy skłaniają się by podtrzymywać rozdźwięk między duszą a ciałem.

"Takie podejście nie wydaje się jednak uzasadnione. Dla każdego człowieka dzień jego śmierci to dzień paruzji Chrystusa, dzień wydarzeń ostatecznych. Wchodząc w świat boski, dochodzimy do tego kresu razem, bo tam nie ma już ziemskiego czasu. Lecz czas inny, czas Boży, przemieniony przez wieczność, czas eschatologicznego święta całego stworzenia. Szkoda, że wielu teologów nie usiłuje tego zrozumieć lub o tym nie wie, a tylko stawia zarzuty. Taka wizja eschatologiczna jest o wiele bardziej uzasadniona".

"Współczesna refleksja teologiczna (…) rozwija wizję zmartwychwstania w śmierci: umierając już zmartwychwstajemy, a co najmniej zaczyna się proces zmartwychwstania. Na drugą stronę przechodzimy z całym swoim jestestwem, dostępując niezwykłej przemiany. Nie ma takiego momentu, w którym bylibyśmy tylko samą oddzieloną od ciała duszą".