Nie ma wolnej Polski bez chrześcijaństwa

Justyna Jarosińska Justyna Jarosińska

dodane 11.11.2017 13:29

Obchody 99.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się na pl. Zamkowym. Poprzedziły je uroczysta Sesja Rady Miasta Lublin oraz Msza św. odprawiona przez bp Mieczysława Cisło w archikatedrze lubelskiej w intencji Ojczyzny.

Wojewoda zwracał uwagę na konieczność ciągłego zdobywania wolności Wojewoda zwracał uwagę na konieczność ciągłego zdobywania wolności
Justyna Jarosińska /Foto Gość

- Jeżeli naród chce zachować swą tożsamość, nie może zatracić pamięci swoich dziejów, swoich zwycięstw i swoich klęsk - mówił podczas homilii w archikatedrze biskup Mieczysław. 

Podkreślał on także, że w idei zjednoczonej Europy, do której należy Polska, jest miejsce dla patriotyzmu. - Jest wręcz oczekiwanie Europy wolnej od ideologii umysłów wielu eksponentów unijnych - zaznaczał. Biskup zwracał uwagę jednak na konieczność rozróżnienia patriotyzmu od nacjonalizmu. - Patriotyzm to miłości do wspólnego dziedzictwa,to codzienna uczciwa praca w solidarności z drugim człowiekiem to wreszcie szacunek do drugiego, także obcego. Nacjonalizm natomiast wyklucza, pogardza, poniża i zagraża. Każdy przejaw takich zachowań musi spotykać się ze społecznym sprzeciwem, z potępieniem. Każdy człowiek bez względu na pochodzenie, na ulicach naszych miast ma się czuć bezpieczny.

Po uroczystej Mszy św. uczestnicy obchodów przemaszerowali na pl. Zamkowy, gdzie świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęło złożenie meldunku dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę uroczystości,powitanie kompanii honorowych, odegranie hymnu narodowego oraz podniesienie flagi państwowej na maszt.

- Wolność nie jest wyłącznie darem, wolność jest zadaniem, niepodległość jest zadaniem i tym zadaniem pozostaje - mówił podczas swojego wystąpienia wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. - To zadanie mamy realizować my wszyscy tutaj obecni. Wolność trzeba cały czas zdobywać. Jak ją zdobywać uczył nas Jan Paweł II. Wolność zdobywa się czyniąc użytek w prawdzie, odwołując się do najgłębszych wartości narodu polskiego, do wartości, które są zakorzenione w chrześcijaństwie. Nie ma wolnej Polski, nie ma niepodległej Rzeczpospolitej bez wartości chrześcijańskich i bez chrześcijaństwa - podkreślał wojewoda. 

Nie zabrakło Apelu Pamięci oraz salwy honorowej, a także musztry paradnej w wykonaniu orkiestry wojskowej. Poza częścią oficjalną dla mieszkańców przygotowane zostały również imprezy towarzyszące m.in. prezentacja grup rekonstrukcyjnych i pojazdów historycznych, wystawa sprzętu służb mundurowych ( w tym Wojska Polskiego, inspekcji celnej, straży granicznej, straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego, WSOSP w Dęblinie).