Zwyczajni, choć niezwyczajni

Justyna Jarosińska

|

Gość Lubelski 09/2018

publikacja 01.03.2018 00:00

Ćwierć wieku temu abp Bolesław Pylak powierzył im funkcję wyjątkową. W archikatedrze szafarze dziękowali Bogu za dar swojej posługi.

▲	Jubileusz  był okazją  do pobłogosławienia  kolejnych 37 osób. ▲ Jubileusz był okazją do pobłogosławienia kolejnych 37 osób.
Justyna Jarosińska /Foto Gość

Archidiecezja lubelska była jedną z pierwszych diecezji w Polsce, w której pojawili się nadzwyczajni szafarze Komunii św. Abp Pylak w liście pasterskim, w którym ogłosił decyzję o wprowadzeniu szafarzy w diecezji, pisał: „Chociaż posługa osób świeckich jako nadzwyczajnych szafarzy jest dla nas czymś nowym, to jednak należy pamiętać, że taka forma udzielania Komunii św. istniała w Kościele przez kilka stuleci, aż do wieku IX. Powszechną praktyką było, że ludzie świeccy pomagali w rozdzielaniu Komunii św. Teraz Kościół powraca do tej starożytnej praktyki”. Obrzęd posłania pierwszych szafarzy odbył się 14 lutego 1993 r.