Uczcili drugiego rektora KUL

jl, jj

dodane 18.05.2018 18:24

W piątek 18 maja w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w Kaniem odbyła się uroczystość upamiętniająca sługę Bożego o. Jacka Woronieckiego.

Rektor KUL poświęcił tablicę upamiętniającą osobę o. Jacka Woronieckiego Rektor KUL poświęcił tablicę upamiętniającą osobę o. Jacka Woronieckiego
JL

Najważniejszym punktem uroczystości była Msza święta, którą koncelebrowali rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński, o. prof. Andrzej Derdziuk OFM Cap z KUL, który wygłosił również homilię i gospodarz miejsca, ksiądz proboszcz Roman Knyś . Po Mszy św. odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową dedykowaną o. Jackowi Woronieckiemu.

Na zaproszenie proboszcza ks. Romana Knysia oraz Renaty Sobkowicz, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego OP w Kaniem, na uroczystość przybyli licznie mieszkańcy miejscowości, dzieci i młodzież szkolna oraz zaproszeni goście, a wśród nich rodzina o. Jacka Woronieckiego oraz przedstawiciele władz samorządowych.

W uroczystości w charakterze współorganizatora udział wzięli także przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym o. Jacek Woroniecki był związany od jego powstania – o. Woroniecki był bliskim współpracownikiem założyciela i pierwszego rektora KUL ks. Idziego Radziszewskiego, a po jego przedwczesnej śmierci, przez dwa lata pełnił funkcję rektora.

Uczcili drugiego rektora KUL   JL

Ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL rozpoczynając Mszę świętą, podkreślił, że dobrze się stało, że w kościele parafialnym w Kaniem odsłaniana jest tablica pamiątkowa poświęconą Jackowi Woronieckiemu. Przypomniał, że o. Woroniecki był drugim z kolei rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Funkcję pełnił w okresie od 1922 do 1924 r. Do Lublina zaprosił go ks. Idzi Radziszewski, założyciel nowej Wszechnicy. Wychowany w Kaniem, starannie wykształcony w Szwajcarii i Włoszech, erudyta i poliglota wykładał na KUL – jako profesor zwyczajny – teologię moralną.

Prof. Dębiński dodał także, że okres kadencji o. Jacka Woronieckiego na stanowisku rektora był bardzo trudny w dziejach nowego uniwersytetu. - Kryzys, jaki panował bezpośrednio po śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, wiązał się zwłaszcza z brakiem uprawnień państwowych dla uniwersytetu i ogromnymi brakami w finansowaniu uczelni - opowiadał ks. rektor. - O. Jacek Woroniecki starał się zainteresować tymi problemami szersze kręgi społeczne, a zwłaszcza ziemiaństwo, z którego pochodził. Wielu spośród tej grupy społecznej weszło do Towarzystwa Przyjaciół KUL i na różne sposoby wspierało uniwersytet. Wiele zabiegów kosztowała o. Jacka Woronieckiego sprawa uprawnień dla uniwersytetu. Starań wymagała również kwestia uzupełniania kadry profesorskiej. Mimo intensywnego zaangażowania w sprawy administracyjne uczelni, nie zaniedbywał badań naukowych. W okresie dziesięcioletniej pracy w Lublinie opublikował około 70 pozycji, a wśród nich swoje najcenniejsze książki: „Metoda i program nauczania teologii moralnej”, „Katolickość tomizmu”, „Katolicka etyka wychowawcza”, „Około kultu mowy ojczystej”” .

Uczcili drugiego rektora KUL  

Kończąc, Rektor KUL przypomniał, że Jacek Woroniecki słusznie uważany jest za jednego z najwybitniejszych ówczesnych moralistów i tomistów o renomie międzynarodowej, za prekursora odnowy życia religijnego w Polsce oraz za jednego z wybitnych przedstawicieli inteligencji katolickiej .

Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu Roberta Grudnia oraz Jakuba Gąski a także wspomnień o o. Jacku Woronieckim. Dla dzieci pracownicy KUL przygotowali ciekawy program edukacyjny.