Wielki finał Konkursu Papieskiego

jj

publikacja 19.05.2018 14:33

W regionie lubelskim to Małgorzata Hajduk z II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach zwyciężyła w konkursu wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II.

Do konkursu przystąpiło ponad 6 tys. licealistów z całej Polski Do konkursu przystąpiło ponad 6 tys. licealistów z całej Polski
archiwum organizatora

Konkurs Papieski to największy w Polsce konkurs dotyczący wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II.  Projekt realizowany jest przez Instytut Tertio Millennio od 14 lat.

-  Głównym celem Konkursu Papieskiego jest przybliżenie młodym ludziom postaci Jana Pawła II, który dla nich może być już dla nich postacią znaną tylko z podręczników - mówi Damian Burdzań z Instytutu Tertio Millenio.

- Pochylając się nad biografią papieża Polaka, zmagając się z jego tekstami podczas redakcji esejów, a finalnie poprzez obronę swoich tez, mogą odbyć wspaniałą przygodę, której przewodnikiem będzie Ojciec Święty. W tym roku zaproponowaliśmy temat „Pielgrzym Pokoju”. Jan Paweł był świadkiem II wojny światowej, co wpłynęło na jego determinację w nawoływania do światowego pokoju. 

IX edycja projektu składała się z trzech etapów oraz finału, który odbył się 19 maja w dziewięciu regionach w Polsce i polegał na obronie napisanego eseju.

Do finału rozgrywanego w Lublinie wybrano sześć najlepszych esejów z 20 nadesłanych prac. W skład komisji oceniającej eseje weszli: ks. dr Adam Jaszcz - przewodniczący, Tomasz Górka, sekretarz Instytutu JP2 KUL, Olga Cieniuch z Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki, ks. Kamil Duszek z Instytutu Teologii Dogmatycznej oraz Damian Burdzań z Insytutu Tertio Millennio jako organizator konkursu. 

Zwyciężczynią w okręgu lubelskim została Małgorzata Hajduk z II Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, która w nagrodę pojedzie na wycieczkę do Rzymu.

Drugie miejsce zajęła Anna Żółkowska z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, natomiast na trzecim uplasowała się Karolina Krzemińska - z XV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (ZSO im. Grabskiego)