Niecodzienna rocznica najstarszego polskiego biskupa

RP,AG/AL

dodane 29.06.2018 08:30

Arcybiskup senior Bolesław Pylak święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1948 r.

Niecodzienna rocznica najstarszego polskiego biskupa Abp senior Bolesław Pylak z lubelskimi biskupami w 2016 r. Aechidiecezja Lubelska

Arcybiskup senior Bolesław Pylak urodził się 20 sierpnia 1921 r. w Łopienniku. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1948 r.

Wyświęcony na kapłana 29 czerwca 1948 r., od 1952 r. zatrudniony przy Katedrze Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologii KUL, doktorat z teologii dogmatycznej KUL 1953 r., od 1960 Kanonik Gremialny Lubelskiej Kapituły Katedralnej Lubelskiej.

14 marca 1966 r. mianowany biskupem tytularnym Midica i biskupem pomocniczym lubelskim, konsekrowany 29 maja 1966 r. w Lublinie.

27 czerwca 1975 r. mianowany biskupem lubelskim, 20 lipca 1975 r. uroczyste objęcie rządów Diecezją Lubelską, 25 marca 1992 r. podniesiony do godności arcybiskupa metropolity lubelskiego, 29 czerwca 1992 r. otrzymał z rąk J. Św. Ojca Świętego Jana Pawła II paliusz metropolity, 2 lipca 1992 r. uroczyste objęcie urzędu arcybiskupa metropolity, 14 czerwca 1997 r. przeszedł na emeryturę.