Postanowienia pielgrzymkowe

jj,pielgrzymka lubelska

publikacja 12.08.2018 16:51

Pątnicy pielgrzymujący na Jasną Górę na ręce biskupa Ryszarda Karpińskiego złożyli swoje postanowienia na dalsze życie.

Patnicy swoje zobowiązania spisywali na kartkach, które złożone zostały na ołtarzu Patnicy swoje zobowiązania spisywali na kartkach, które złożone zostały na ołtarzu
Pielgrzymka Lubelska

Dziewiąty dzień pielgrzymki to czas obietnic i postanowień. Pątnicy w czasie porannej Mszy św. odprawionej we Włoszczowie złożyli na ołtarzu swoje zobowiązania na czas pielgrzymki i po niej. Zobowiązali się m.in. do duchowej adopcji dziecka poczętego. - To modlitwa w intencji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone - mówi ks. Jan Domański. - Każdy kto się decyduje, żeby uratować takie dziecko, podejmuje duchową opiekę nad tym dzieckiem poprzez modlitwę. Taka osoba przez 9 miesięcy odmawia codziennie wyznaczona modlitwę odpowiedniej treści, jedną dziesiątkę różańca i podejmuje ewentualnie inne postanowienia o charakterze duchowym. 

Ks. Jan zachęca też do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego nie tylko pielgrzymujących. - Każdy może podjąć takie postanowienie. Ważne jest by człowiek był konsekwentny w jego wypełnianiu. 

Pątnicy na ręce biskupa Ryszarda składali różne postanowienia m.in modlitwy i różnych wyrzeczeń. -  Zobowiązania, które podejmujemy budują nas i zbliżają do Pana Boga - mówią pielgrzymi. - Postanowienia kształtują ducha i charakter, uczą dyscypliny i pokory. Jeżeli będziemy stali w miejscu, to będziemy się cofać.

Jak zaznaczają pątnicy na pielgrzymce jest łatwiej podjąć postanowienia, bo czuje się pomoc Maryi. - Wytrwanie w postanowieniu nie jest łatwe, ale gdy pobłądzimy zawsze możemy wrócić na wyznaczony szlak - przekonują ci, którzy swoje zobowiązania zapisali na kartkach i złożyli na ołtarzu. 

- Czas pielgrzymki to wspaniała okazja na podjęcie zobowiązań - podkreśla ks. Andrzej Szulej idący do Częstochowy w grupie nr 6. - W świetle spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem, możemy spojrzeć na swoje życie, swoje słabości upadki i grzechy. Widzimy co jest powinniśmy wyeliminować ze swojego życia. Zdaniem ks. Andrzeja często niestety nie wystarczy powiedzieć sobie, że będziemy lepsi, dlatego powstała idea skonkretyzowania postanowień w postaci spisania ich na kartce. -  Bo pielgrzymka wkrótce się zakończy i to będzie dla nas pewien drogowskaz do dalszej pracy duchowej - stwierdza duszpasterz.

W homilii bp Karpiński, w nawiązaniu do pierwszego czytania i do Ewangelii, pokazał wiernym żydowski chleb – mazza, używany podczas świat paschalnych żydowskich na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej („passover”) i zachęcał słuchaczy do częstego przyjmowania Komunii św., aby lepiej żyć po chrześcijańsku i wypełnić rożne postanowienia czy zobowiązania pielgrzymkowe.