Jak przekazać wiarę młodemu pokoleniu?

Justyna Jarosińska

|

Gość Lubelski 36/2018

publikacja 06.09.2018 00:00

− Duch Święty nie potrzebuje podpowiedzi, jakie skuteczne narzędzia należy zastosować do rozwijania nowej ewangelizacji, ale oczekuje na gotowość do bycia posłanym − mówi o. prof. Andrzej Derdziuk.

Zakonnik przekonuje, że warto walczyć o młodych. Zakonnik przekonuje, że warto walczyć o młodych.
Justyna Jarosińska /Foto Gość

Czy zatrzymanie procesu sekularyzacji świata jest możliwe? Zdaniem o. prof. A. Derdziuka potrzeba wielkiego zaangażowania Kościoła i nieustającej modlitwy, do której sam zachęca. – Dzisiaj, gdy wielu mówi, że nie da się zdobyć dla Chrystusa ludzi młodych, zanurzonych w wirtualnym świecie cywilizacji cyfrowej, trzeba nam wiary na wzór Jozuego, która sprawi, że gdy będziemy się gorliwie modlić, to objawi się szansa na przyprowadzenie młodych do źródła Chrystusowej łaski, które wytryska w Kościele – mówi duszpasterz z lubelskiej Poczekajki. – Wyzwaniem dla Kościoła nie jest bowiem techniczna kwestia znalezienia drogi do serc ludzi młodych, ale nade wszystko szczera odpowiedź głęboko wierzących katolików, by dali się poprowadzić do ludzi młodych jako zwiastunowie Dobrej Nowiny o Chrystusie Zmartwychwstałym.

Zdaniem kapucyna gotowość do bycia Bożym posłańcem płynie z głębokiej wiary, że Bóg może się posłużyć nawet marnym narzędziem, które da Mu się całkowicie do dyspozycji. – Zdobywanie Jerycha wymagało prostego posłuszeństwa wiary, która wydawała się głupstwem ludziom tego świata, ale okazała się skutecznym narzędziem realizacji Bożych planów. Trzeba nam zatem dziś na wzór Maryi odpowiedzieć Bogu „fiat” i wejść na Jej drogę pielgrzymowania drogą wiary – kontynuuje duszpasterz.

Modlitwa za młodzież
Już 21 września każdy, komu zależy na odnowie Kościoła i przyciągnięciu do niego młodych ludzi, zaproszony jest do wzięcia udziału w specjalnym nabożeństwie.
– Będzie to czuwanie modlitewne za młodych przed XV Synodem Biskupów, obradującym na temat „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” – wyjaśnia o. Andrzej.

Czuwanie pod nazwą „Jerycho – młodzież” odbędzie się w kościele oo. kapucynów na Poczekajce przy al. Kraśnickiej w Lublinie.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30 modlitwą różańcową za młodzież. O godz. 18 Mszę św. w intencji młodych odprawi ks. Adam Bab, wikariusz biskupi ds. młodzieży. Po Eucharystii będzie modlitwa uwielbienia oraz konferencja o. Andrzeja Derdziuka, który omówi wyzwania stojące przed duszpasterstwem młodzieży. Uczestnicy wydarzenia będą mieli także okazję spotkać się z ks. Marianem Wyrwą, charyzmatycznym duszpasterzem młodzieży z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, który opowie o swoich inicjatywach ewangelizacyjnych.

Pomóc odnaleźć więź
Czuwanie modlitewne na Poczekajce ma pobudzić do podjęcia siedmiodobowego czuwania w formie Jerycha domowego.

– Polega to na tym, że poszczególne osoby będą mogły się wpisać na listę podejmujących modlitewne czuwanie w swoim domu, które będzie trwało siedem dni i siedem nocy. Rozpocznie się ono wieczorem 21 września od nabożeństwa w naszym kościele – tłumaczy o. A. Derdziuk.

– Osoby te będą mogły wpisać się na listę wyłożoną w trakcie nabożeństwa oraz do tabeli udostępnionej wcześniej w internecie.

Deklarujący udział w Jerychu domowym będą podejmować praktyki modlitewne w postaci uczestnictwa we Mszy św., odmawiania Różańca, Koronki do Miłosierdzia Bożego, czytania Pisma Świętego czy innej dowolnie wybranej formy modlitwy ofiarowanej w intencji pogłębienia wiary młodzieży i powrotu do Boga tych, którzy zagubili z Nim kontakt i utracili więź z Kościołem.

Każdy uczestnik nabożeństwa otrzyma specjalną świecę z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej, a potem – przy dźwięku trąb – rozpocznie się procesja wokół kościoła z relikwiami świętych przechowywanymi na Poczekajce.

Podsumowaniem spotkania będzie wspólny Apel Jasnogórski, a po nim trwająca aż do północy adoracja Najświętszego Sakramentu.