Camerata Lubelska upamiętni rocznicę 600-lecia fresków w kaplicy Trójcy Świętej

jj

publikacja 25.09.2018 10:26

30 września w lubelskiej archikatedrze znany lubelski zespół wokalno-muzyczny zaprezentuje m.in. Litanię do Trójcy Świętej Jana Wańskiego.

Camerata Lubelska koncertuje w wielu kościołach Lubelszczyzny Camerata Lubelska koncertuje w wielu kościołach Lubelszczyzny
Archiwum Camerata Lubelska

Koncert pod tytułem "Miasto Kultury. 600-lecie fresków w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim" ma – jak mówi Tadeusz Szykuła, wiceprezes Cameraty – upamiętnić wyjątkowy fenomen kultury Lublina, ale też całego narodu polskiego, jakim jest kaplica z unikatowymi freskami.

– W ramach koncertu zaprezentowana zostanie muzyka polska okresu renesansu powstała w tym samym czasie, co lubelskie freski, a także XVIII-wieczne dzieło wokalno-instrumentalne Jana Wańskiego "Litania do Trójcy Świętej", odwołujące się do idei wezwania, jakie nosi Kaplica Zamkowa – wyjaśnia T. Szykuła.

W czasie muzycznej uczty tradycyjnie nie zabraknie także narracji słownej opartej o teksty poetyckie lubelskich poetów okresu renesansu i doby współczesnej. Zaprezentowane zostaną także teksty ku czci Trójcy Świętej. Integralną część koncertu stanowić będzie również rozpoczynająca go prelekcja edukacyjna, która przybliży wszystkim wiedzę na temat unikatowego zabytku, jakim są lubelskie freski.