Niepublikowane notatki ks. Karola Wojtyły ujrzały światło dzienne

jj

dodane 30.11.2018 18:44

Prezentacja książki "Katolicka etyka społeczna" autorstwa ks. Wojtyły, odbyła się w ramach międzynarodowej konferencji naukowej „Etyka i społeczeństwo. O aktualności katolickiej nauki społecznej” na KUL.

Publikacja jest wartościowym wprowadzeniem w elementarne kwestie etyki społecznej Publikacja jest wartościowym wprowadzeniem w elementarne kwestie etyki społecznej
Justyna Jarosińska /Foto Gość

Zbiór dwóch teczek z luźnymi kartkami zapisanymi przez ks. Karola Wojtyłę został znaleziony prawdopodobnie tuż po tym, jak został on wybrany na papieża w 1979 r. - Na jednej z pierwszych kart tego dzieła znajdujemy inicjały "TS" i właśnie tę datę - informuje prof. Wojciech Kruszewski z KUL, zaangażowany w wydanie rękopisu. - Dlatego przypuszczamy, że to właśnie ks. Tadeusz Styczeń odnalazł to dzieło.

Całość dzieła datowana jest na rok 1957 i mimo że nigdzie nie ma podpisu ks. Karola Wojtyły, to jak zaznacza prof. Kruszewski, bez żadnych wątpliwości można stwierdzić, że sporządzone notatki są autorstwa papieża Jana Pawła II. 

Choć początkowo były przypuszczenia, że odnaleziony rękopis to przeredagowane notatki ks. Jana Piwowarczyka, który na początku lat 50. wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim przedmiot o nazwie Katolika etyka społeczna, to jednak dziś już wiadomo, że jest to dzieło oryginalne i bez wątpienia wydane po raz pierwszy. 

- Tekst powstał jako pomoc dydaktyczna dla studentów - wyjaśnia prof. Agnieszka Lekka-Kowalik z KUL. - Nie jest to monografia naukowa, ale skrypt dydaktyczny do wykładu kursorycznego. Przygotowany był jako pomoc do egzaminów i jako punkt wyjścia do poszerzania wiedzy z danej dziedziny. 

Obecny na promocji książki ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL, podkreślał, że skrypt na pewno przyczyni się do lepszego opisania historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i całej społeczności uniwersyteckiej pozwoli lepiej poznać rozwój myśli Jana Pawła II.