Abp S. Budzik poświęcił Klub Samopomocy w Sercu Miasta

ks. Rafał Pastwa

publikacja 31.01.2019 16:01

- Niech to serce pulsuje, niech ogrzewa miasto i archidiecezję - powiedział podczas uroczystości w klasztorze dominikanów metropolita lubelski.

Abp S. Budzik poświęcił Klub Samopomocy w Sercu Miasta Modlitwa błogosławieństwa prowadzona przez metropolitę lubelskiego ks. Rafał Pastwa /Foto Gość

Od 1 lutego będzie funkcjonował otwarty i poświęcony dziś Klub Samopomocy w Sercu Miasta. Projekt został rozpoczęty wiele lat temu, jeszcze przez poprzedniego przeora – o. Kluza OP. Dokończył go obecny przeor – o. Krzysztof Modras OP. W obecności wicemarszałka województwa Z. Wojciechowskiego, zastępcy prezydenta Lublina M. Banacha, reprezentantów zarządu Fundacji Nowy Staw oraz przedstawicieli policji, instytucji pomocowych oraz gości abp Stanisław Budzik poświęcił nowo oddane pomieszczenia. – Niech to serce pulsuje, niech ogrzewa miasto i archidiecezję – powiedział abp Budzik. Podkreślił w swoim wystąpieniu, że dominikanie pięknie zapisali się w historii Lublina. Wypędzeni przez zaborcę, po powrocie do miasta zastali klasztor w opłakanym stanie, jednak systematycznie go odnawiają. – Gratuluję, że ten klasztor robi się coraz piękniejszy. Ten klasztor w sercu miasta, ten budynek – świadek naszej wspaniałej przeszłości, ojczyzny i miasta – pięknieje. Ale przede wszystkim promieniuje przez różnego rodzaju działania, a odnowiony kościół gromadzi tak wielu wiernych. To, co się tutaj będzie dokonywać, to dowód na to, że będzie realizowane wezwanie do konkretnej, praktycznej miłości bliźniego, uczynków miłosierdzia co do duszy i ciała, o czym przypomniał nam papież Franciszek podczas podróży do Polski. Niech więc to kolejne dzieło ojców dominikanów sprawi, że to serce będzie ogrzewało miasto i archidiecezję – podkreślił metropolita lubelski.

Abp S. Budzik poświęcił Klub Samopomocy w Sercu Miasta   Poświęcenie obiektu ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Poświęcone pomieszczenia będą służyć w ramach nieodpłatnych zajęć aktywizacyjno-terapeutycznych, zajęć w grupach i indywidualnych, spotkaniom społeczności lokalnej, poradni dla młodzieży w wieku od 15 do 21 lat, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dorosłych.

Program jest skierowany do osób wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto oraz przyległych terenów. Placówka mieszcząca się w klasztorze ojców dominikanów będzie też zapewniać możliwość korzystania z bezpłatnej opieki nad dziećmi w trakcie wybranych zajęć dla osób samotnie wychowujących potomstwo i osób z dysfunkcją w rodzinie.

Oferta klubu zawiera: poradnię z samopomocową grupą wsparcia, poradnię i klub młodzieżowy, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, muzykoterapię i choreoterapię, aktywizację zawodową, aktywizację życiową, trening umiejętności spędzania wolnego czasu dla sąsiedzkich grup samopomocy, aktywizację społeczną.

Projekt „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.