Całym sercem kochał Lublin

ks. Rafał Pastwa

|

Gość Lubelski 8/2019

publikacja 21.02.2019 00:00

W czwartek 14 lutego w archikatedrze odbył się pogrzeb śp. Władysława Stefana Grzyba, krzykacza miejskiego.

►	Zmarły był symbolem miasta. ► Zmarły był symbolem miasta.
Damian Burdzań

Mszy św. pogrzebowej klikona miejskiego śp. Władysława S. Grzyba, działacza społecznego, wielkiego lokalnego patrioty – przewodniczył abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Podkreślił we wstępie do liturgii, że mało kto pamięta czasy, gdy w Lublinie nie było klikona. A ten wyróżniał się strojem, mocnym głosem, ale przede wszystkim sercem, którym kochał Lublin i jego bogatą tradycję.

W modlitwie za zmarłego uczestniczyli najbliżsi, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich i miejskich, w tym prezydent miasta Krzysztof Żuk, który docenił zasługi dla miasta i społeczeństwa śp. W. Grzyba. W homilii pogrzebowej ks. prał. Adam Lewandowski, proboszcz parafii archikatedralnej, podkreślał niezwykły, całożyciowy związek W. Grzyba z Lublinem. Odniósł się do szczególnego wymiaru służby miejskiego klikona, a było to zaangażowanie w inicjatywy społeczne, a także zachowanie i odtwarzanie historii miasta. Ks. Lewandowski podkreślał, że miarą spełnionego życia jest miłość, która realizuje się w darze drugiemu człowiekowi. – Należy dziś złożyć dziękczynienie za wszystkie ślady jego obecności w Lublinie – mówił. W. Grzyb często modlił się w archikatedrze lubelskiej, uczestniczył w Mszach św., tu przyjmował Komunię św.

Krzykacz miejski spoczął na cmentarzu przy ul. Lipowej. Władysław Stefan Grzyb zmarł 10 lutego w wieku 86 lat. Był barwną postacią i symbolem Lublina. Funkcję krzykacza miejskiego pełnił od początku lat 90., najpierw z własnej inicjatywy, niebawem z nadania Urzędu Miasta. Był rodowitym lublinianinem, miłośnikiem miasta i jedną z najbarwniejszych jego osobowości, również honorowym obywatelem Lublina. Był uczestnikiem licznych konkursów krzykaczy miejskich w Europie i na świecie. Był członkiem Angielskiej Gildii Krzykaczy Miejskich, także członkiem Gildii Krzykaczy Miejskich Kontynentu Europejskiego. Do istotnych jego zasług należy odnalezienie nut do hejnału Lublina w 1990 roku. Dzięki temu każdego dnia mieszkańcy i turyści mogą w samo południe usłyszeć oryginalny lubelski hejnał. Także z jego inicjatywy doszło do powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Hejnałów Miejskich. Był zaangażowany w budowę pomnika Józefa Piłsudskiego na placu Litewskim w Lublinie. Z jego inicjatywy doszło do renowacji Grobowca Powstańców Styczniowych na cmentarzu przy Lipowej. Za swoją działalność i pełne pasji zaangażowanie wielokrotnie był nagradzany, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.