Porady prawne i psychologiczne. Codziennie darmowa i profesjonalna pomoc w Lublinie

rp, sa

publikacja 20.02.2019 19:44

Pomoc ze strony adwokatów, radców prawnych, psychologów, psychoterapeutów, pracownika socjalnego można codziennie otrzymać w Stowarzyszeniu "Agape" w Lublinie i jego filiach na Lubelszczyźnie.

Porady prawne i psychologiczne. Codziennie darmowa i profesjonalna pomoc w Lublinie Pomoc ze strony adwokatów, radców prawnych, psychologów, psychoterapeutów, pracownika socjalnego można codziennie otrzymać w Stowarzyszeniu "Agape" w Lublinie i jego filiach na Lubelszczyźnie ks. Rafał Pastwa /Foto Gość

Stowarzyszenie "Agape", którego siedziba mieści się przy ul. Bernardyńskiej 5 w centrum Lublina, prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. - Do jego zadań należy bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne wraz z pomocą psychologiczną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób należących do ich rodzin oraz świadków przestępstw. Ośrodek realizuje także bezpłatne wsparcie socjalne - wylicza Urszula Paździor z zarządu Agape.

Fundusz sprawiedliwości

Osoby zgłaszające się do ośrodka mogą skorzystać z nieodpłatnych form pomocy prawnej, psychologicznej oraz terapeutycznej przez cały rok, od poniedziałku do piątku, zgodnie ze standardami pracy określonymi i wyznaczonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. - Ważne jest to, że dojazd do ośrodka i jego filii może być zrefundowany - dodaje U. Paździor.

Zarząd podkreśla, że kadrę Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Agape stanowią specjaliści o dużym doświadczeniu merytorycznym. Wsparcie psychologiczne udzielane jest przez radców prawnych, adwokatów, a psychologiczne - przez psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów uzależnień.

Gdzie uzyskać pomoc prawnika i psychologa?

Stowarzyszenie "Agape" w ramach wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości zapewnia pomoc prawną, psychologiczną i socjalną w następujących miejscowościach na Lubelszczyźnie:

w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 5, tel. (81) 534 38 87,
w Świdniku przy ul. kard. Wyszyńskiego 32, w budynku kancelarii obok "okrągłego" kościoła, tel. 782 515 474,
w Łęcznej przy pl. Kościuszki 22, w budynku Urzędu Miasta, tel. 782 515 474,
w Kraśniku przy ul. Oboźnej 2A, tel. 782 515 474,
w Bychawie w Bychawskim Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 34, tel. 782 515 474,
w Puławach przy ul. Słowackiego 32, przy parafii Brata Alberta, tel. 601 561 250,
w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4, w budynku Urzędu Miasta, tel. 782 515 474,
w Dęblinie przy ul. Rynek 12, tel. 601 561 250.

Jak się zapisać na darmowe porady?

Na porady prawnika i psychologa obowiązują zapisy. Można się na nie zapisać telefonicznie pod numerem: (81) 534 38 87 oraz 782 515 474, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 19. Ważne, by w rozmowie poinformować, w którym mieście chce się skorzystać z porad. Na poradę u prawnika lub psychologa można zapisać się osobiście - w godzinach pracownika dyżurującego jako wsparcie socjalne pod wskazanym adresem poszczególnych filii, których adresy znajdują się na następnej stronie.

Filie OPOPP przy Stowarzyszeniu "Agape":

  • Łęczna

Budynek Urzędu Miasta - pl. Kościuszki 22, I piętro:
dyżur prawnika (Michał Czerwonka) - każdy czwartek w godz. 8-13,
dyżur psychologa (Justyna Dalentka) - każdy piątek w godz. 13.30-17.30.

  • Świdnik

Budynek kancelarii obok "okrągłego" kościoła - ul. kard. Wyszyńskiego 32:
dyżur prawnika (Michał Czerwonka) - w każdy czwartek w godz. 13.30-18.30,
dyżur psychologa (Anna Czarska-Kopeć) - każdy poniedziałek w godz. 10-13.

  • Bychawa

Bychawski Dom Kultury - ul. Piłsudskiego 34, I piętro:
dyżur prawnika (Anna Wieczorek-Poleszak) - każdy poniedziałek w godz. 9-14,
dyżur psychologa (Agnieszka Sadło) - każdy poniedziałek w godz. 9-14,
wsparcie socjalne - każda środa w godz. 8.30-12.30.

  • Kraśnik

Siedziba Fundacji "Za Bramą" - ul. Oboźna 2a:
dyżur prawnika (Anna Wieczorek-Poleszak) - każdy czwartek w godz. 11-16,
dyżur psychologa (Dorota Sieńko-Gładysz) - każdy poniedziałek w godz. 10-15,
wsparcie socjalne - każdy wtorek w godz. 8.30-12.30.

  • Opole Lubelskie

Budynek Urzędu Miasta - ul. Lubelska 4:
dyżur prawnika (Dariusz Leszczyński),
dyżur psychologa (Greta Leszczyńska).

  • Puławy

Pomieszczenia przy parafii Brata Alberta - ul. Słowackiego 32:
dyżur prawnika (Magdalena Jurek-Tokarska) - każdy wtorek i środa w godz. 14-20 oraz w każdy piątek w godz. 8-16,
dyżur psychologia (Magdalena Łuka) - każdy wtorek i środa w godz. 14-20 oraz każdy piątek w godz. 8-16.

  • Dęblin

Budynek MOPS - ul. Rynek 12:
dyżur prawnika (Magdalena Jurek-Tokarska) - każdy czwartek w godz. 15.30-18.30,
dyżur psychologia (Magdalena Łuka) - każdy czwartek w godz. 15.30-18.30.

Jakość wynikająca z doświadczenia i standardów

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape" od ponad 20 lat prowadzi w województwie działania na rzecz osób potrzebujących, dotkniętych przemocą i przestępstwem. Od 2002 r. zaczęło udzielać bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych osobom uzależnionym, pokrzywdzonym i wykluczonym społecznie. Od 2009 r. prowadzi Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Pomoc specjalistów w stowarzyszeniu jest profesjonalna i interdyscyplinarna. Agape jest organizacją pożytku publicznego, dlatego osoby zainteresowane mogą wesprzeć je 1 proc. swojego podatku przy rozliczeniu podatku za 2018 rok. KRS: 0000 202 462.