Cyfrowa rewolucja?

rp

|

Gość Lubelski 15/2019

dodane 11.04.2019 00:00

Projekt rozpoczął się 1 lipca 2018 roku, a zakończy w maju roku 2021. Właśnie sfinalizowano trzeci kwartał prac nad pionierskim w skali diecezji w Polsce przedsięwzięciem.

▲	Ks. Jakub Olech, sekretarz Wydziału Administracyjno- -Gospodarczego Kurii Metropolitalnej w Lublinie. ▲ Ks. Jakub Olech, sekretarz Wydziału Administracyjno- -Gospodarczego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
ks. Rafał Pastwa /Foto Gość

Zakończył się pierwszy etap realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich – System e-Administracji Kościelnej SeAK. Jego celem jest budowa środowiska e-administracji kościelnej oraz stworzenie podstaw centralnej platformy pomocnej w ewangelizacji. Przedmiotem projektu jest uruchomienie bezpiecznego i skutecznego narzędzia komunikacji, budowa scentralizowanego systemu informatycznego do zdalnego zarządzania, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji informacji w postaci: Centralnego Portalu Internetowego − platformy informatycznej zawierającej system bazodanowy i komunikacyjny, Systemu e-Usług Internetowych oraz Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Dofinansowanie z UE

Zdaniem osób odpowiedzialnych za koordynację tego przedsięwzięcia ma ono pozwolić Kościołowi w naszej archidiecezji, ale także na terenie województwa lubelskiego, wejść na zautomatyzowany i cyfrowy poziom zarządzania. Środki unijne pozyskane przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie mają posłużyć do zbudowania nowoczesnego i profesjonalnego systemu, który będzie pomocą administracyjną, ale przede wszystkim duszpasterską. − Projekt opiewa na kwotę ponad 18 mln zł, z czego 85 proc. dofinansowała Unia Europejska − wyjaśnia ks. Jakub Olech, sekretarz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Prace rozpoczęły się 1 lipca 2018 roku, a zakończą się w maju roku 2021.

Ujednolicenie i funkcjonalność

Właśnie dobiegł końca trzeci kwartał realizowanego przedsięwzięcia. − Mamy za sobą kilka elementów związanych z silnikiem systemu. Wypracowanych struktur jeszcze na zewnątrz nie widać, ponieważ są to wewnętrzne, zaawansowane prace informatyczne. Pracujemy nad fundamentami. Oznacza to, że przygotowywane jest fizyczne miejsce na serwerze oraz uruchamiany jest zestaw komponentów, które zapewnią sprawne działanie aplikacji czy baz danych. Równolegle do tego wdrażamy moduł CMS, który umożliwi parafiom przygotowanie funkcjonalnych i estetycznych stron internetowych. Ruszyła strona startowa kosciol.app, gdzie można znaleźć furtkę do systemu, tam też pojawiać się będą kolejne informacje o postępach w realizacji projektu – tłumaczy ks. Olech.

Przed rozmową z proboszczem

Realizacja zadania zakłada skupienie się na trzech segmentach: wiernych, parafii oraz kurii. – Po pierwsze będzie można za pomocą powstającego systemu skutecznie przeprowadzić sprawy administracyjne w parafii, w kurii oraz skorzystać z panelu dającego wiernym możliwość zautomatyzowania podstawowych czynności administracyjnych, aby nie tracić na nie czasu w kancelarii parafialnej, zanim dojdzie do spotkania z duszpasterzem. Druga część zakłada zbudowanie segmentu ewangelizacyjnego, w którym znajdą się na przykład strony internetowe każdej parafii. Pojawią się tam wszystkie niezbędne informacje, a proboszczowie nie będą musieli się martwić uaktualnianiem oprogramowania. Powstaną też portale dla każdej grupy ewangelizacyjnej w diecezji, każda parafia będzie miała też możliwość obsługi tej lokalnej części. W planach jest również stworzenie darmowej aplikacji na telefon, która da jej użytkownikom możliwość codziennej formacji. Za jej pomocą będzie można pobrać ciekawe materiały, formować się w szkole ewangelizacji, dowiadywać o kursach, szkoleniach czy spotkaniach – wyjaśnia sekretarz WAG. Aplikacja jest na razie w fazie testowania i rozwoju.

Zarezerwuj Mszę św. przez internet

Warto podkreślić, że realizacja projektu umożliwi ujednolicenie szablonów stron internetowych, mimo że każda parafia będzie mogła spersonalizować własną witrynę. Z kolei, jak podkreślają osoby odpowiedzialne za projekt, strona parafialna da szersze możliwości wiernym, ponieważ stanie się rzeczywistym narzędziem w kontakcie z parafią i duszpasterzami. Bezpośrednio przez nią będzie można np. zarezerwować Mszę św., zgłosić chęć przystąpienia do sakramentu, uzyskania jakiegoś zaświadczenia lub pozwolenia. – Strona internetowa stanowić będzie pierwszy krok w kontakcie z duszpasterzem, pozwoli uporządkować wiele kwestii kancelaryjnych, da możliwość sprawdzenia określonych wymagań i etapów działania – dodaje ks. Olech. – Nie ma na poziomie diecezji w Polsce całościowego ujęcia problemu, choć funkcjonują pojedyncze programy do zarządzania parafią, cmentarzem, kurią czy też portale ewangelizacyjne. Nie ma natomiast połączonego systemu, w którym za pomocą jednego logowania można poruszyć każdą z kwestii – od administracji po rozwój duchowy. My się staramy zrobić to jako pierwsi – podkreśla ks. Jakub.