Czerwcowe rocznice w Lublinie

ks. Rafał Pastwa

|

Gość Lubelski 24/2019

dodane 13.06.2019 00:00

W mieście zorganizowano wiele wydarzeń oraz koncert z okazji 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. do Sejmu RP i 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

▲	T. Przeciechowski (na zdjęciu z młodzieżą) był obrońcą działaczy antykomunistycznych w okresie PRL. ▲ T. Przeciechowski (na zdjęciu z młodzieżą) był obrońcą działaczy antykomunistycznych w okresie PRL.
ks. Rafał Pastwa /Foto Gość

W ramach obchodów na placu Litewskim można było dowiedzieć się sporo o nowej specjalnej edycji czasopisma „PA.RA” i obejrzeć wystawę „Lublin 4 VI 1989 − Lublin 4 VI 2019”, zorganizowaną przez Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. Zainteresowani mogli wziąć udział w prezentacji „Przewodnika po 4 czerwca” Małgorzaty Bieleckiej-Hołdy oraz podziwiać multimedialny pokaz na fontannie.