Filozofowie spotkają się w Lublinie

ks. Rafał Pastwa

|

Gość Lubelski 31/2019

dodane 01.08.2019 00:00

Forum naukowców zdecydowało się powierzyć swój kolejny zjazd Wydziałowi Filozofii KUL.

▲	Prof. Marek Lechniak jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego. ▲ Prof. Marek Lechniak jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego.
ks. Rafał Pastwa / Foto Gość

Już od 9 do14 września 2019 roku odbędzie się w Lublinie 11. Polski Zjazd Filozoficzny. Jego gospodarzem będzie Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który wchodzi właśnie w drugie 100-lecie swego istnienia. Wydarzenie to, jak podkreślają organizatorzy, będzie znakomitą okazją do kolejnego spotkania polskiego środowiska filozoficznego, zaprezentowania aktualnie prowadzonych badań i dyskusji, a ponadto namysłu nad miejscem i rolą filozofii w kontekście szybkich i radykalnych przemian, którym podlega dzisiaj środowisko naukowe w Polsce.

Zaczęło się we Lwowie

Pierwszy Polski Zjazd Filozoficzny, organizowany przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, odbywał się od 10 do 13 maja 1923 roku we Lwowie. Podczas obrad plenarnych wygłoszono prelekcje poświęcone zagadnieniu wolności woli i teorii czynu. W zjeździe tym udział wzięło 123 uczestników z różnych ośrodków naukowych, m.in. z Krakowa, Lwowa, Wilna, Warszawy czy Poznania. Przemówienie inauguracyjne wygłosił Kazimierz Twardowski, a wygłoszenie odczytu otwierającego zjazd przypadło Władysławowi Witwickiemu. Podczas zjazdu referaty wygłosili m.in.: Roman Ingarden, Tadeusz Kotarbiński, Władysław Tatarkiewicz, Kazimierz Ajdukiewicz czy Benedykt Bornstein.

Kolejny zjazd odbył się we wrześniu 1927 roku w Warszawie, a trzeci we wrześniu 1936 roku w Krakowie. Po II wojnie światowej Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny miał miejsce dopiero w czerwcu 1977 roku i był zorganizowany przez Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Następny Polski Zjazd Filozoficzny odbył się w Krakowie w 1987 roku, szósty w 1995 roku w Toruniu, siódmy w 2004 roku w Szczecinie, ósmy cztery lata później w Warszawie. W 2012 roku gospodarzem dziewiątego zjazdu była Politechnika w Gliwicach. Jubileuszowy dziesiąty zjazd odbył się w Poznaniu we wrześniu 2015 roku. Jak wynika z materiałów opracowanych przez dr. Krzysztofa Kiedrowskiego, jubileuszowe spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem przedstawicieli różnych środowisk filozoficznych.

Docenienie środowiska lubelskiego

Niebawem to właśnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się 11. Polski Zjazd Filozoficzny. – Jest to wydarzenie cykliczne o randze ogólnopolskiej. Forum filozofów zdecydowało się powierzyć kolejny zjazd właśnie Wydziałowi Filozofii KUL, od 9 do14 września tego roku – mówi ks. dr hab. Marek Słomka, współodpowiedzialny za przygotowanie tej edycji zjazdu. Jak podkreśla, wydarzenie w sensie programowym ma charakter uniwersalny. – Idea przyświecająca organizatorom jest taka, by objąć zasięgiem możliwie wszystkie dyscypliny filozoficzne. Ale komitet programowy ma za zadanie ułożyć referaty i cały program zjazdu w kluczu, który dobrze podzieli na sekcje tematyczne z zakresu najważniejszych problemów filozoficznych, od historii filozofii przez metafizykę aż po kognitywistykę czy filozofię sztuki. Placówka, której powierza się organizację zjazdu, angażuje znane postacie z danych dziedzin filozofii w całym kraju i powierza im odpowiedzialność za organizację poszczególnych sesji tematycznych. Jest ich kilkanaście i to one tworzą zrąb całego wydarzenia. Dodatkowo będą miały miejsce wystąpienia plenarne, w tym gościa z zagranicy. Będzie też bowiem sekcja anglojęzyczna – tłumaczy ks. Słomka z Wydziału Filozofii KUL.

Popularność i skuteczność

Odpowiedzialni za daną sekcję oprócz przyjmowania referatów i wystąpień, które są zgłaszane przez uczestników zjazdu, organizują minikonferencje poświęcone aktualnym problemom filozoficznym lub filozofom, którzy wnieśli ostatnio istotny wkład do nauki. – Dlatego w ramach tegorocznego zjazdu więcej miejsca poświęcimy m.in. prof. Alvinowi Plantindze, który odegrał ogromną rolę w filozofii religii, a niedawno otrzymał doktorat honoris causa KUL. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 11. PZF jest prof. Marek Lechniak z Wydziału Filozofii KUL. – Zjazd jest jedynym takim wydarzeniem, które gromadzi całe środowisko filozoficzne. Przyjedzie do nas we wrześniu ok. 700 osób – tłumaczy logik.

Filozofia na KUL od wielu lat zaliczana jest do polskiej czołówki w obowiązujących rankingach. Na katolickiej uczelni myśliciele zajmują się wszystkimi najważniejszymi działami filozofii, nie tylko filozofią chrześcijańską, a filozofia nadal cieszy się popularnością wśród kandydatów na studia, także wśród obcokrajowców. Przy Alejach Racławickich można ten kierunek studiować również w języku angielskim.