Wojewódzka inauguracja roku szkolnego

jj

publikacja 02.09.2019 16:27

Mszą św. w archikatedrze pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika zapoczątkowany został nowy rok szkolny.

Ślubowanie uczniów klas I. Ślubowanie uczniów klas I.
Justyna Jarosińska /Foto Gość

Wojewódzką inaugurację roku szkolnego przygotowało XXI LO im. św. Stanisława Kostki. 

- W imię Trójcy Świętej rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020, rozważając i kontemplując tajemnicę Trzech Osób Boskich, które chociaż są różne, to jednak stanowią jedność w miłości i działaniu - mówił dyrektor biskupiaka ks. Grzegorz Strug.

Witając zgromadzonych gości, kombatantów, uczniów, m.in. 12 nowych oddziałów oraz nauczycieli i rodziców, ksiądz dyrektor podkreślił wagę inauguracji roku szkolnego w archikatedrze pod przewodnictwem arcypasterza. Dyrektor skierował także specjalne słowa powitania do obecnego na Mszy św. biskupa Ryszarda Karpińskiego, absolwenta biskupiaka. 

Rozpoczynając Eucharystię, arcybiskup Stanisław Budzik zaznaczył, że archikatedra rzadko jest taka młoda jak dzisiaj: - Jednak wobec Boga wszyscy jesteśmy młodzi. Ci, którzy 80 lat temu nie mogli rozpocząć nauki w szkole, czują się także młodzi, wdzięczni Bogu za to, że jesteśmy wolni, że możemy się w naszej ojczyźnie rozwijać zdobywać wiedzę. 

W homilii metropolita przypomniał słowa papieża Jana Pawła II wypowiedziane w czasie liturgii słowa do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte 12 czerwca 1987 r.: "Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje »Westerplatte«. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można »zdezerterować«".

- Warto dziś, na początku roku szkolnego, zadać sobie pytanie, jakie wartości stanowią moje "Westerplatte" - mówił arcybiskup. - Trzeba umiejętnie odróżnić dobro od zła, prawdę od fałszu, opowiedzieć się po właściwej stronie. Jedna jest prawda i naszym zadaniem jest jej poszukiwać, spełniać i realizować z miłością - podkreślał hierarcha. 

Metropolita pogratulował także całej szkole, że mimo prześladowań ze strony dwóch totalitaryzmów liceum odzyskało swoje miejsce wśród najlepszych szkół województwa. - Wpisujecie się w ten sposób w fenomen szkół katolickich, które na całym świecie cieszą się wielką popularnością, także wśród niekatolików - zaznaczył. 

Uroczysta Msza św. była też okazją do złożenia ślubowania przez nowych uczniów klas pierwszych XXI LO im. św. Stanisława Kostki. 

Po Eucharystii uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi przemaszerowali do szkoły, składając po drodze kwiaty na zamku lubelskim w hołdzie absolwentom, którzy tam zginęli. Część oficjalna z udziałem władz miasta i województwa oraz przedstawicieli uczniów i nauczycieli odbyła się w szkole.