Ku jedności sztuk. Biblioteka zaprasza na spotkania

ag /BW

publikacja 24.09.2019 10:35

Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych oraz Instytutem Sztuki UMCS organizuje otwarte wykłady z historii sztuki.

Biblioteki to miejsca nie tylko coraz ciekawsze wizualnie, ale i pełne atrakcji dla ludzi w różnym wieku. Biblioteki to miejsca nie tylko coraz ciekawsze wizualnie, ale i pełne atrakcji dla ludzi w różnym wieku.
Agnieszka Gieroba /Foto Gość

Biblioteka to miejsce, gdzie nie tylko można znaleźć znakomitą lekturę różnego rodzaju, ale i miejsce wielu spotkań, wykładów i warsztatów. Te właśnie pomysły cieszą się coraz większym zainteresowaniem, dlatego Wojewódzka Biblioteka Publiczna wychodzi z kolejną inicjatywą, a ściślej rzecz biorąc kontynuacją tych działań, które zyskały już sympatyków.

– Rosnąca popularność naszej inicjatywy oraz uznanie ze strony stałych słuchaczy spowodowały, że na rok akademicki 2019/2020 przygotowaliśmy jedenastą już edycję wykładów otwartych z historii sztuki pod tytułem "W poszukiwaniu jedności sztuk – totalne dzieło sztuki." Jak co roku wykłady przygotowują pracownicy naukowi oraz doktoranci z Instytutu Historii Sztuki KUL JP II, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych  w  Warszawie i innych ośrodków  uniwersyteckich, dydaktycy Instytutu Sztuki UMCS, a także badacze sztuki z Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych – informuje Beata Wijatkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej.

O miejsce i odpowiednią oprawę spotkań troszczy się Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie. Każda prelekcja ilustrowana jest prezentacją multimedialną przedstawiającą najważniejsze zagadnienia z danego tematu. Piętnaście wykładów stanowi kompendium wiedzy niezbędnej każdemu, kto interesuje się sztuką i kulturą europejską i światową.

Pierwszy wykład z cyklu odbędzie się 2 października 2019 r. o godz. 17.30 i nosi tytuł "Gesamtkunstwerk" – utopia spełniona?". Wygłosi go prof. Ryszard Kasperowicz w filii nr 2 MBP. ul. Peowiaków 12.