Kolejne osoby dołączyły do wspólnoty Akademii Młodzieżowej

rp /fsd

dodane 27.09.2019 11:00

Daria, Magda i Kasia podczas Mszy św. pod przewodnictwem bp. Józefa Wróbla złożyły przyrzeczenie wierności ideałom: Bóg, Honor, Ojczyzna. Dziewczyny otrzymały niebieskie szarfy i od tego momentu stały się pełnoprawnymi studentkami akademii.

Kolejne osoby dołączyły do wspólnoty Akademii Młodzieżowej Daria, Magda i Kasia podczas Mszy św. pod przewodnictwem bp. Józefa Wróbla złożyły przyrzeczenie wierności ideałom: Bóg, Honor, Ojczyzna. FSD

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo działa na trzech płaszczyznach. Prowadzi świetlice środowiskowe, Akademię Młodzieżową – program, realizowany przy parafiach oraz Centrum Dobrego Wychowania z programami dla szkół. Z samych warsztatów dobrego wychowania w ośrodku w Motyczu Leśnym korzysta kilka tysięcy uczniów.

– Powstaliśmy po to, by wspierać dzieci z trudnych rodzin. Ale po kilku latach zorientowaliśmy się, iż problem wychowania istnieje zawsze i wszędzie, także w rodzinach zamożnych – wyjaśnia Wacław Czakon, prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

„Stawiamy sobie za cel kształtowanie postaw wspólnotowości i zaangażowania, również rozumianego jako postawa patriotyzmu i przedsiębiorczości. Nasz wysiłek koncentrujemy wokół realizacji ciekawych metod nauki (warsztaty, zielone szkoły, projekty edukacyjne), będących atrakcyjnym uzupełnieniem edukacji szkolnej. Stale pracujemy nad jakością naszych projektów. Wykorzystując różnorodne pomoce oraz autorskie programy, staramy się aktywizować uczniów, pomagać im odkrywać swoje talenty i rozwijać różnorodne zainteresowania. Nasze Centrum to również baza wiedzy, ciekawych metod oraz kursów i szkoleń dla nauczycieli i osób pracujących z grupami” – czytamy na stronie fsd.lublin.pl