Poświęcenie kościoła Świętej Rodziny w Puławach

Justyna Jarosińska

dodane 29.09.2019 15:54

Konsekracja jest najważniejszym wydarzeniem w historii każdego kościoła, zamykającym etap tworzenia świątyni i rozpoczynającym czas służby człowiekowi na drodze do Boga.

Ołtarz został namaszczony olejami. Ołtarz został namaszczony olejami.
Justyna Jarosińska /Foto Gość

Pierwszego lipca 1990 r. powstał w Puławach samodzielny ośrodek duszpasterski. Rok później, 8 czerwca 1991 r., bp Bolewsław Pylak utworzył w jego miejsce parafię, której teren wyłączono z parafii św. Brata Alberta w Puławach.

Pierwszym proboszczem został ks. Tadeusz Siwkiewicz. Jego dziełem była budowa kaplicy, która przez kilkanaście lat służyła parafialnom, oraz budowa wspólnoty.

Teren pod kościelną zabudowę przekazała parafii Rada Miasta Puławy za symboliczną opłatą 1 zł. W ten sposób uczczono wizytę w Polsce Ojca Świętego Jana Pawła II.

W 2002 r. do parafii przybył ks. Henryk Olech, któremu została powierzona budowa świątyni. Podczas uroczystej Mszy św., w czasie której został poświęcony parafialny kościół, abp Stanisław Budzik podziękował ks. Olechowi za wielkie dzieło, którego dokonał, oraz za całą dotychczasową służbę w Kościele.

Ksiądz Olech, zgodnie z zasadami prawa kanonicznego, przechodzi właśnie na emeryturę W najbliższych dniach prowadzenie parafii przejmie ks. prał. Ryszard Winiarski, dotychczasowy proboszcz w Dorohusku.

W czasie homilii abp Stanisław podkreślał, że dzień poświęcenia kościoła to okazja do dziękczynienia Bogu za to, że daje ludziom wielkie pragnienia i wskazuje drogi, jakimi trudne zadania można urzeczywistnić.

- Dziękujemy dziś Bogu za to, że jesteśmy Kościołem, domem Bożym powołanym przez Ojca, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, który w nas mieszka i codziennie przypomina nam o powołaniu do świętości - mówił.

Metropolita dziękował także wszystkim ludziom zaangażowanym w budowę kościoła za to, że wsłuchują się w Boży głos natchnienia Ducha Świętego i podejmują wielkie dzieła i wielkie ryzyko.

Wśród gości, którzy przybyli, by wspólnie modlić się w dniu poświęcenia kościoła, pojawili się przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich oraz miejskich, a także wielu kapłanów.

Po homilii i odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych arcybiskup namaścił świętymi olejami ołtarz, a dotychczasowi proboszczowie parafii namaścili ściany kościoła. Świątynia została też okadzona.