Projekt „Omnis”

ks. Rafał Pastwa

|

Gość Lubelski 40/2019

publikacja 03.10.2019 00:00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie poszła w ślady Uniwersytetu Harvarda.

Konferencja prasowa z udziałem dyrektora WBP im. Łopacińskiego i dyrektora Biblioteki Narodowej (od lewej). Konferencja prasowa z udziałem dyrektora WBP im. Łopacińskiego i dyrektora Biblioteki Narodowej (od lewej).
Urszula Rogólska /Foto Gość

Rozpoczęty projekt ma na celu wdrożenie ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce.

Biblioteka Narodowa rozpoczęła budowę ogólnokrajowej sieci bibliotecznej dzięki najnowszemu oprogramowaniu, które jest używane w największych bibliotekach świata. − Do Biblioteki Narodowej dołączyliśmy Bibliotekę Jagiellońską razem ze wszystkimi bibliotekami UJ oraz dwie biblioteki wojewódzkie: w Lublinie i w Kielcach. W Lublinie świętujemy potencjał, który tkwi w tej książnicy – mówił podczas konferencji prasowej dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Łatwy dostęp do wiedzy

Projekt „Połączone katalogi Omnis” ma na celu wdrożenie ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. Dodatkowo, w pierwszych dniach października tego roku, zostanie uruchomiona zintegrowana wyszukiwarka „Omnis”, z dostępem do katalogu z prawie 2,5 tys. bibliotek różnego typu. Projekt zakłada wykorzystanie infrastruktury Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej.

– W samej Cyfrowej Bibliotece Narodowej „Polona” są 3 mln plików cyfrowych. Zatem jest to gigantyczny zbiór, do którego w jednym miejscu będą mieli dostęp nasi użytkownicy – dodaje T. Makowski.

Uruchomienie projektu da kolejne możliwości, a mianowicie możliwe będzie udostępnianie pełnych i zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach. Ułatwi to również usługę przekazywania egzemplarza obowiązkowego. Dyrektor Biblioteki Narodowej zwrócił uwagę, że połączone katalogi staną się szansą na przetrwanie bibliotek we współczesnym świecie.

Lublin w czołówce

Tadeusz Sławecki, dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, podziękował przedstawicielom mediów za obecność i współpracę w przekazaniu informacji mieszkańcom miasta i województwa. – W Lublinie mamy najnowocześniejszą technologię, o którą zabiegały najbardziej renomowane książnice i uniwersytety na świecie. Nie udałoby się nam jednak wygrać w tym konkursie i przystąpić do projektu, gdyby nie przygotowanie całej załogi naszej biblioteki – zaznaczył T. Sławecki. − Bardzo się cieszę, że województwo lubelskie znalazło się w awangardzie nowoczesnych bibliotek. Jesteśmy w tym programie obok bibliotek Narodowej i Jagiellońskiej, a najnowsze narzędzia dadzą nowe możliwości użytkownikom naszej placówki – podkreślał Dariusz Stefanek, wicemarszałek województwa lubelskiego.