Trwają wybory parlamentarne

jj

publikacja 13.10.2019 08:38

Kolejny raz wybieramy posłów i senatorów na czteroletnią kadencję. Na Lubelszczyźnie możemy wybrać 27 posłów i sześciu senatorów.

Głosowanie potrwa do godz. 21. Głosowanie potrwa do godz. 21.
Justyna Jarosińska /Foto Gość

W wyborach parlamentarnych oddajemy dwa głosy. Jeden na kandydata do Sejmu, drugi na senatora.

W województwie lubelskim wybieramy spośród 315 kandydatów na posłów w dwóch okręgach wyborczych. Z sześciu okręgów w naszym regionie wytypujemy także po jednym senatorze.

W lokalu wyborczym otrzymamy dwie karty do głosowania: białą książeczkę w wyborach do Sejmu oraz żółtą pojedynczą kartkę z listą kandydatów do Senatu z naszego okręgu.

Na karcie do głosowania w wyborach do Sejmu na pierwszej stronie mamy instrukcję, jak powinniśmy głosować. Druga kartka to spis treści, a dopiero na trzeciej zaczynają się listy z nazwiskami kandydatów ubiegających się o mandat poselski. By oddać ważny głos, musimy postawić krzyżyk tylko przy jednym nazwisku na jednej z wybranych list. Zaznaczenie kandydatów na różnych listach spowoduje, że oddany głos będzie nieważny.

Podobnie jest z wyborem kandydatów na senatora. Na liście możemy zaznaczyć krzyżyk tylko przy jednym, wybranym nazwisku.

Trzeba pamiętać, że aby oddać ważny głos, przy wybieranym nazwisku musimy postawić właśnie krzyżyk. Żadne inne znaczki nie będą brane pod uwagę. Jeśli zaznaczymy kilka nazwisk lub nie zaznaczymy żadnego, nasz głos będzie nieważny. 

Prawo udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu i nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. 

Głosowanie, jeśli nie będzie przerw zarządzonych przez komisje wyborcze, zakończy się o godz. 21. Wtedy to poznamy wstępne, sondażowe wyniki wyborów.