100 lat świętuje Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie

ag

dodane 25.10.2019 12:00

Ma za sobą bogatą historię, wybitnych absolwentów i zaangażowanych nauczycieli. Ta jedna z najstarszych szkół w Lublinie jest wciąż prężnie działającą placówką, która ma się czym pochwalić.

Jubielusz rozpoczeła Msza św. z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i gości. Jubielusz rozpoczeła Msza św. z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i gości.
Agnieszka Gieroba /Foto Gość

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości utworzono siedmioklasową szkołę powszechną dla dzieci pracowników kolei. Uroczystość otwarcia Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej miała miejsce 27 października 1919 roku. Dzieci uczyły się w budynku przy ulicy Bychawskiej 25. Wkrótce rozpoczęto starania o nadanie szkole imienia Stanisława Konarskiego w nawiązaniu do 150 rocznicy śmierci  wybitnego pijara i powołania Komisji Edukacji Narodowej. Tak też się stało. Ze względu na dużą ilość uczniów i trudne warunki lokalowe, postanowiono podzielić szkołę na ranną nr 1 i popołudniową nr 14. W 1934 roku Magistrat Miasta Lublina przydzielił plac o powierzchni 16 000 m. z przeznaczeniem na wzniesienie nowego budynku szkoły. Po dwóch latach dzieci  rozpoczęły rok  szkolny 1936/37 w  nowym  gmachu.

Odsonbnięcie płaskorzeźby z wizerunkiem ks. Stanisława Konarskiego patrona szkoły.   Odsonbnięcie płaskorzeźby z wizerunkiem ks. Stanisława Konarskiego patrona szkoły.
Agnieszka Gieroba /Foto Gość

- W dwudziestoleciu międzywojennym działalność szkoły, oprócz celów dydaktycznych, opierała się na kształtowaniu postaw patriotycznych dzieci i młodzieży. Wartości narodowe pielęgnowano poprzez udział w nabożeństwach, upowszechnianie twórczości patriotycznej oraz obchody kolejnych doniosłych świąt narodowych, były bardzo ważne w codziennym życiu szkoły. Tak jest zresztą do dziś, bo szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale i wychowywania we współpracy z rodzinami naszych uczniów - mówi Iwona Pańpuch dyrektor SP nr 1 w Lublinie.

W 1999 roku w wyniku powstania gimnazjów, szkoła zmieniła się z podstawowej w placówkę gimnazjalną. Było tak do 1 września 2017 roku, kiedy to w wyniku reformy oświaty, gimnazjum zostało przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego.

- Niezależnie od tego, jaką placówką była nasza szkoła zawsze w pracy przyświecały nauczycielom wartości, jakie prezentował patron Stanisław Konarski. By podkreślić wagę tej postaci z okazji jubileuszu 100. lecia szkoły odsłaniamy płaskorzeźby z wizerunkiem naszego patrona - mówi pani dyrektor.

Świętowanie jubileuszu rozpoczęła Msza św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył abp Stanisław Budzik. Dziękując nauczycielom za trud wkładany w kształtowanie kolejnych pokoleń podkreślał też, że w tej szkole wartości takie jak Bóg, honor i Ojczyzna mają swoje ważne miejsce.

Tagi: