100 lat minęło

Agnieszka Gieroba

|

Gość Lubelski 44/2019

publikacja 31.10.2019 00:00

Od powstania Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie upłynął dokładnie wiek. Jubileusz był okazją do wspomnień i spojrzenia w przyszłość.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele Najświętszego Serca Jezusowego z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele Najświętszego Serca Jezusowego z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.
Agnieszka Gieroba /Foto Gość

Szkoła ta jest jedną z najstarszych w Lublinie. Przez wiek jej istnienia mury placówki opuściło około 20 tys. absolwentów. Przez ten czas zatrudnionych było tam prawie tysiąc nauczycieli i 11 dyrektorów. Dzisiaj liczy 240 uczniów, 11 oddziałów i 40 nauczycieli. Z roku na rok te liczby rosną.

Jubileusz rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika, który dziękując nauczycielom za trud wkładany w kształtowanie kolejnych pokoleń, podkreślał, że w tej szkole wartości takie jak Bóg, honor i ojczyzna mają swoje ważne miejsce, a patron, ks. Stanisław Konarski, jest wzorem do naśladowania zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

Historia szkoły związana jest z odzyskaniem przez Polskę niepodległości – wówczas to utworzono siedmioklasową szkołę powszechną dla dzieci pracowników kolei. Dzieci uczyły się w budynku przy ul. Bychawskiej 25. Wkrótce rozpoczęto starania o nadanie szkole imienia Stanisława Konarskiego w nawiązaniu do 150. rocznicy śmierci wybitnego pijara i powołania Komisji Edukacji Narodowej. Tak też się stało. Ze względu na dużą liczbę uczniów i trudne warunki lokalowe postanowiono podzielić szkołę na ranną – nr 1 i popołudniową – nr 14. W 1934 roku Magistrat Miasta Lublina przydzielił plac o powierzchni 16 000 m kw. z przeznaczeniem na wzniesienie nowego budynku szkoły. Po dwóch latach rok szkolny 1936/1937 rozpoczęto w nowym gmachu, który służy uczniom do dziś.

− W dwudziestoleciu międzywojennym działalność placówki polegała także na kształtowaniu postaw patriotycznych dzieci i młodzieży. Wartości narodowe pielęgnowano poprzez udział w nabożeństwach, upowszechnianie twórczości patriotycznej oraz obchody kolejnych doniosłych świąt narodowych. Były one bardzo ważne w codziennym życiu szkoły. Tak jest zresztą do dziś, bo miejsce to nie służy wyłącznie zdobywaniu wiedzy, ale i wychowywaniu we współpracy z rodzinami naszych uczniów − mówi Iwona Pańpuch, dyrektor SP nr 1 w Lublinie.

W 1999 roku w wyniku powstania gimnazjów szkołę przekształcono w placówkę gimnazjalną. Było tak do 1 września 2017 roku, kiedy to w wyniku reformy oświaty gimnazjum przekształcono w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego. − Niezależnie od tego, jakiego typu placówką była nasza szkoła, nauczycielom w pracy zawsze przyświecały wartości jej patrona – Stanisława Konarskiego. By podkreślić wagę tej postaci, z okazji jubileuszu 100-lecia szkoły odsłaniamy płaskorzeźbę z wizerunkiem naszego patrona − mówi pani dyrektor.