Nowa funkcja ks. dr. Rafała Pastwy

jj

publikacja 13.02.2020 10:30

Arcybiskup Stanisław Budzik wręczył kierownikowi "Gościa Lubelskiego" nominację na kolejne stanowisko.

Nominacja została wręczona ks. Rafałowi podczas spotkania w biskupiej kaplicy. Nominacja została wręczona ks. Rafałowi podczas spotkania w biskupiej kaplicy.
Justyna Jarosińska /Foto Gość

Z dniem 15 lutego br. ks. dr Rafał Pa

Nowa funkcja ks. dr. Rafała Pastwy   Arcybiskup Stanisław Budzik, ks. Rafał Pastwa, bp Józef Wróbel. Justyna Jarosińska /Foto Gość

stwa, szef redakcji "Gościa Lubelskiego" rozpocznie posługę archidiecezjalnego duszpasterza środowisk twórczych. Zastąpi na tym stanowisku ks. dr. Tomasza Lisieckiego.

- Życzę obfitości darów Ducha Świętego na to nowe zadanie i proszę także o współpracę z wikariuszem biskupim ds. kultury - mówił abp Stanisław Budzik, wręczając ks. Rafałowi akt nominacji. 

 

Ks. Rafał podkreśla, że chce współpracować ze wszystkimi twórcami w Lublinie i w regionie związanymi z kulturą i sztuką. - Lublin jest miastem kultury, może poszczycić się twórcami kultury począwszy od literatury, przez muzykę, teatr aż po film. Mam nadzieję na dialog z osobami, które cechuje wrażliwość i otwartość na poszukiwania najgłębszych sensów.

Ks. Rafał Pastwa jest autorem pięciu publikacji literackich, prac naukowych, w tym z zakresu miedioznawstwa. Jest kierownikiem redakcji "Gościa Lubelskiego" od 2013 r. Związany z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie, stowarzyszenia "Agape" oraz członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Prezydencie Miasta Lublin. W 2019 r. ukazał się tom jego wierszy "Ipilimumab" oraz książka "Zrost". Kontakt z nowym duszpasterzem środowisk twórczych: rjpastwa@gmail.com.