Niebawem wielka przebudowa

rp, gj

|

Gość Lubelski 10/2020

publikacja 05.03.2020 00:00

Miejski architekt zieleni ma czuwać nad ochroną roślinności przy inwestycji na Alejach Racławickich, ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego w trakcie ich przebudowy.

Najnowsze koncepcje urbanizacyjne muszą brać pod uwagę ilość i jakość roślin. Najnowsze koncepcje urbanizacyjne muszą brać pod uwagę ilość i jakość roślin.
ks. Rafał Pastwa /Foto Gość

Według informacji podanej przez Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin miejski architekt zieleni ma dopilnować, by w trakcie prac zieleń była należycie chroniona, a także wspólnie z wykonawcą oraz Zarządem Dróg i Mostów szukać możliwości ocalenia kolejnych drzew na tzw. etapie wykonawczym, na przykład poprzez korektę przebiegu ścieżki rowerowej czy pozostawienie niektórych drzew w chodniku.

Pozostawić drzewa

− Po wyłonieniu wykonawcy przedstawiciele prezydenta, wspólnie z Zarządem Dróg i Mostów, jeszcze raz przeanalizują projekt, sprawdzając, czy istnieje możliwość rozdzielenia biegów ścieżki rowerowej, pozostawienia drzew w jej skrajni, ochrony drzew rosnących w przebiegu ciągów pieszych − bez zasadniczych zmian założeń projektu i konieczności zmiany dokumentacji. Miasto jest też po wstępnych rozmowach z Polską Spółką Gazowniczą, która ma rozważyć możliwość pozostawienia przestarzałych rur po ich opróżnieniu i zasklepieniu, tak by zrezygnować z ich usuwania, a tym samym oszczędzić kolejne drzewa – informuje Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Ostatni remont Alei Racławickich miał miejsce w 1987 roku. Ich przebudowa to także wyznaczenie priorytetów dla komunikacji zbiorowej i zakup pięciu autobusów elektrycznych. Przypomnijmy, że w godzinach szczytu na odcinku od ul. Lipowej do al. Długosza łączna częstotliwość komunikacji miejskiej wynosi poniżej 1 minuty.

Tykająca bomba

− Niezależnie od opinii niektórych przedstawicieli ruchów miejskich ochrona zieleni na Alejach Racławickich jest dla mnie priorytetowa. Osobiście będę rozmawiał z wykonawcą, którego wyłonimy w przetargu, by sprawdzić, czy na etapie realizacji są jeszcze możliwości ocalenia kolejnych drzew, a zadaniem miejskiego architekta zieleni będzie nadzór nad pracami pod kątem ochrony zieleni. Nie odpuszczę tego tematu, jednak musimy pamiętać, że aleje to dziś tykająca bomba ze względu na przestarzałą instalację gazową z lat 70. minionego wieku. Pamiętamy wszyscy, w jakim stanie były sieci pod deptakiem remontowanym w latach 90. Nie trzeba zatem wiele wyobraźni, żeby domyślić się, jak wygląda sytuacja w tym przypadku. Dlatego przebudowa jest tak konieczna, a sam remont nawierzchni nie byłby wystarczający – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Chcieli wyciąć 261 drzew

Według pierwotnych, przygotowanych przez projektanta założeń z Alei Racławickich miało zniknąć 261 drzew. Wskutek konsultacji, analiz pracowników miejskich i zmian projektu liczba ta zmalała do 26, a 37 kolejnych drzew zostanie przesadzonych. Te liczby nie są ostateczne, ponieważ na etapie realizacji, wspólnie z wykonawcą, miasto będzie szukało kolejnych możliwości pozostawienia drzew planowanych w projekcie do wycinki. Dziś do usunięcia przeznaczone są te kolidujące z planowanym przebiegiem ścieżki rowerowej, chodników i enklaw dla pieszych. Jednocześnie zostanie tu posadzonych ponad 130 nowych drzew i krzewów, a co najmniej kolejnych 40 na ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego. − Zgadzamy się, że nawierzchnia ulicy jest zdegradowana i wymaga naprawy, natomiast w moim odczuciu remont ulicy, wprowadzenie buspasów i ścieżki rowerowej byłyby możliwe bez wycinania starych drzew – mówi Szymon Pietrasiewicz, aktywista miejski i współzałożyciel Lubelskiego Ruchu Miejskiego. Powszechna mobilizacja aktywistów miejskich i mieszkańców z pewnością przyczyniła się do wzięcia pod uwagę ich zdania przy planowaniu inwestycji.

Przebudowa Alei Racławickich wraz z rondem Honorowych Krwiodawców, ul. Poniatowskiego oraz ul. Lipową będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014−2020 i uzyska 85 proc. dofinansowania ze środków europejskich. Całość zadania pochłonie ponad 100 mln zł. Inwestycja daje także możliwość modernizacji kanalizacji sanitarnej i wybudowania nowej kanalizacji deszczowej, w tym kompleksowego odbioru wód opadowych z tego obszaru. Obecnie kanalizacją zbiorczą trafiają one do Bystrzycy. W pierwszej kolejności zostaną przebudowane Aleje Racławickie z rondem im. Honorowych Krwiodawców oraz ul. Poniatowskiego, następnie przebudowywana będzie ul. Lipowa.