Potrzeba świeżego spojrzenia

Justyna Jarosińska

|

Gość Lubelski 11/2020

publikacja 12.03.2020 00:00

Będzie dotyczył spraw najważniejszych dla wszystkich wiernych z terenu lubelskiej archidiecezji i wyznaczy drogę na następne lata.

Synodalnym sekretarzem jest ks. Adam Jaszcz. Synodalnym sekretarzem jest ks. Adam Jaszcz.
Justyna Jarosińska /Foto Gość

Już za kilka tygodni historyczne wydarzenie w lubelskim Kościele. Po 35 latach po raz trzeci zainaugurowany zostanie synod archidiecezjalny. − Czasy bardzo się zmieniły od lat 80. XX wieku, kiedy to bp Bolesław Pylak zwołał synod diecezjalny. Potrzeba dziś świeżego spojrzenia na Kościół, sprawy, którymi żyje, potrzeby wiernych i problemy, z jakimi się borykają. Dlatego postanowiłem zwołać trzeci w historii diecezji synod – mówił rok temu abp Stanisław Budzik.

Podsumowanie Źródła

Synod otworzony został 25 marca 2019 roku. Przez 12 miesięcy trwał okres przygotowawczy do tego wydarzenia. – Powstała specjalna komisja, która zajęła się przygotowaniem synodu – wyjaśnia ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik archidiecezji oraz sekretarz synodu. – Powołaliśmy także dwanaście komisji eksperckich, dotyczących różnych sektorów życia, które przygotują projekty dokumentów dla członków synodu. 18 kwietnia o godz. 11 zostanie uroczyście zainaugurowany, a rozpocznie go Eucharystia, której przewodniczył będzie abp Stanisław Budzik. Po niej do kościoła św. Michała Archanioła zostanie przeniesiona kopia krzyża trybunalskiego, który przez ostatnie sześć lat w ramach projektu Źródło peregrynował po wszystkich 271 parafiach naszej archidiecezji. – Synod jest też swojego rodzaju ukoronowaniem tego projektu – zaznacza ks. Jaszcz.

Rewolucji nie będzie

Wydarzenie potrwa około trzech lat i będzie to, jak zapewnia sekretarz synodu, okres wytężonej pracy. − Mówiąc najbardziej ogólnie, przygotujemy program duszpasterski na najbliższe dekady i prawo, które będzie obowiązywało w naszej diecezji – tłumaczy. Wyjaśnia także, że każda diecezja może stworzyć swoje prawo dostosowane do zapisów Kodeksu prawa kanonicznego. Możemy np. stworzyć normy i zasady dostępności sakramentów w naszych parafiach, możemy postawić wymagania kandydatom na proboszczów, możemy wydać normy dotyczące wizyt duszpasterskich, wprowadzić zasady, jeśli chodzi o zmiany wikariuszy czy prowadzenie poszczególnych duszpasterstw w archidiecezji − wylicza.

W czasie trwania synodu najważniejsze będą sesje plenarne, czyli uroczyste obrady członków synodu, których będzie ok. 200. – Wśród nich będzie także znaczna reprezentacja świeckich – podkreśla ks. Adam Jaszcz. Członkami synodu będą osoby, które wejdą w jego skład z mocy urzędu, czyli te, które w diecezji pełnią najważniejsze funkcje, jak biskupi pomocniczy, wikariusze biskupi czy też kanclerz kurii. Będą także osoby z wyboru. − W ostatnim czasie arcybiskup zarządził wybory na członków synodu, tak aby swoich reprezentantów miały różne ważne grupy działające w diecezji, np. księża kanonicy, emeryci, katecheci świeccy, organiści, alumni Metropolitalnego Seminarium Duchownego – informuje sekretarz synodu. – Oprócz tego w składzie znajdą się także reprezentanci parafii oraz osoby konkretnie wskazane przez arcybiskupa.

Zgłoś pomysł pod obrady

Bardzo istotną sprawą jest etap tzw. konsultacji. – Chodzi nam o to, aby działające komisje nie tworzyły prawa czy duszpasterstwa w zaciszu gabinetów, ale aby wsłuchiwały się w głosy wiernych – zaznacza ks. Jaszcz. – Dlatego też arcybiskup zarządził powołanie w każdej z parafii zespołów doradczych liczących minimum 10 osób. Podobne zespoły złożone z poszczególnych członków zespołów parafialnych powstają w dekanatach. To między innymi właśnie te zespoły przygotują teksty na obrady synodalne. Każdy wierny z terenu archidiecezji ma także możliwość zgłaszania swoich pomysłów i postulatów pod obrady. Taki wniosek można przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@synod.lublin.pl, odpowiednio go uzasadniając.

Materiały do prac synodalnych dostarczał będzie także Katolicki Uniwersytet Lubelski. – Opracowane zostały przez pracowników Wydziału Nauk Społecznych KUL specjalne ankiety, które skierowane są do różnych grup społecznych i dotyczą religijności oraz potrzeb wiernych z naszej archidiecezji – wyjaśnia ks. Adam Jaszcz. – Później nad przekazanymi wszystkimi materiałami i projektami będą dyskutowali członkowie synodu, a ksiądz arcybiskup z tekstów roboczych stworzy program duszpasterski na kolejne lata w naszej archidiecezji.