Br. Tomasz Mantyk o życiowym zakręcie

ag

publikacja 23.03.2020 10:35

O Bogu, który nie karci, a także o tym, co Bóg ma w ręce, o źle napisanym katechizmie, życiowych zakrętach, aniołach prowadzących planety, najlepszym z możliwych światów oraz o tym, co zobaczymy po śmierci - wszystko w "poniedzielniku" br. Tomasza Mantyka.

Br. Tomasz Mantyk OFM Cap. Br. Tomasz Mantyk OFM Cap.
Agnieszka Gieroba /Foto Gość

Poniedzielnik #82 Życiowy zakręt.
Tomasz Mantyk OFMCap.

Br. Tomasz Mantyk kapucyn z Lublina, od pewnego czasu nagrywa na kanale Youtube swoje rozważania dotyczące Ewangelii. Ci, którzy szukają wyjaśnienia i pogłębienia słów płynących z kart Pisma Świętego zaproszeni są co poniedziałek do słuchania katechez zatytułowanych "Poniedzielnik".

Tym razem br. Tomasz mówi o Bogu, który nie karci, a także o tym, co Bóg ma w ręce, o źle napisanym katechizmie i życiowych zakrętach.

Jako ludzie nie jesteśmy w stanie zrozumieć kim jest Bóg. On objawia się nam w Jezusie Chrystusie i stąd bierze się nasza wiedza o Bogu. Jezus zaś mówi nam o Bogu, który jest miłością.

- Bóg w obydwu dłoniach trzyma miłość. Jest miłością, a nie despotą. Bóg jest oczywiście odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w świecie, bo jest jego stwórcą. Tu może zrodzić się pytanie dlaczego więc świat stworzony jest tak, że są na nim trzęsienia ziemi, kataklizmy, czy koronawirus. Świat z definicji nie jest doskonały, bo tylko Bóg jest doskonały - wyjaśnia brat Tomasz Mantyk w poniedziałkowej katechezie.

Kto chce więcej dowiedzieć się o Bogu pełnym miłości i życiowym zakręcie w jakim teraz znalazł się świat, zaproszony jest do słuchania "Poniedzielnika"