Nie żyje brat śp. abp. Józefa Życińskiego. Ks. prof. Wojciech Życiński miał 67 lat

rp/upjpII

publikacja 08.04.2020 09:50

Ks. prof. Wojciech Życiński SDB, były prorektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zmarł 7 kwietnia po ciężkiej chorobie.

Nie żyje brat śp. abp. Józefa Życińskiego. Ks. prof. Wojciech Życiński miał 67 lat Pożegnanie przechodzącego na emeryturę ks. prof. Wojciecha Życińskiego podczas ostatniej w roku akademickim 2018/2019 Rady Wydziału Teologicznego UPJPII. UPJP2

Wojciech Życiński urodził się 22 lutego 1953 r. w Nowej Wsi. W 1973 r. wstąpił do zgromadzenia salezjanów w Kopcu. W latach 1974-1981 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Salezjanów w Krakowie. Śluby wieczyste złożył 18 czerwca 1980 r. w Krakowie. Święcenia prezbiteratu przyjął w czerwcu 1981 r.

W latach 1981-1985 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tu się doktoryzował.

Główną dziedziną jego zainteresowań badawczych i naukowych była mariologia. "W latach 1994-1997 sprawował urząd prodziekana Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej, a w latach 1997–2000 dziekana tego wydziału. Od 2000 do 2006 był prorektorem Papieskiej Akademii Teologicznej ds. Nauki i Współpracy Krajowej i Zagranicznej. Od 1995 do 2017 pełnił funkcję kierownika najpierw II Katedry Dogmatyki, później Katedry Mariologii. Od 2012 roku był zwyczajnym członkiem Pontificia Accademia Mariana Internationalis. Ceniony autor wielu artykułów i monografii, szczególnie z zakresu mariologii m.in.: »Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej«, Lublin, Wydawnictwo KUL 2010" - czytamy na stronie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W ubiegłym roku ks. prof. Wojciech Życiński przeszedł na emeryturę.