Groby Pańskie. Wirtualna pielgrzymka po archidiecezji

ag

publikacja 10.04.2020 21:00

Wiele osób w Wielki Piątek wieczorem i podczas Wielkiej Soboty pielgrzymowało po różnych kościołach - nie tylko Lublina - modląc się przy grobie Pana Jezusa. W tym roku jest to niemożliwe, dlatego poprosiliśmy duszpasterzy o nadesłanie zdjęć.

Groby Pańskie. Wirtualna pielgrzymka po archidiecezji Zdjęcia grobów Pańskich.

Zachowując tradycję pielgrzymowania po różnych kościołach w Wielki Piątek wieczorem i modlitwy przy grobie Pana Jezusa, zapraszamy do wirtualnej pielgrzymki. Poprosiliśmy duszpasterzy, aby przesłali na adres naszej redakcji zdjęcia przedstawiające grób Pański w ich kościele, by w ten sposób przybliżyć wiernym, którzy nie mogą w tym roku udać się na modlitwę osobiście, atmosferę czuwania.

Pierwsze zdjęcia już dotarły, za co dziękujemy.

Wciąż istnieje możliwość poszerzania naszej galerii. Wystarczy na nasz redakcyjny mail lublin@gosc.pl wysłać zdjęcie.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Gość Media z siedzibą w Katowicach ("My"), dostępny pod adresem e-mail: sekretariat@igomedia.pl i nr tel.: (32) 251 18 07. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: rodo@igomedia.pl. Posługujemy się danymi na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego tj. w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Tobą przez okres niezbędny dla jej celów.