Studia dla pasjonatów Biblii

ag

publikacja 09.07.2020 10:50

Centrum Studiów i Badań Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprasza teologów do zgłębiania wiedzy biblijnej. Specjalnie z myślą o nich powstałe jedyne w Polsce studia biblijne.

Na studia biblijne zaprasza teologów Katolicki Uniwersytet Lubelski. Na studia biblijne zaprasza teologów Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Roman Koszowski /Foto Gość

Propozycja KUL skierowana jest do absolwentów teologii, którzy swoją przygodę z Pismem Świętym w życiu codziennym chcą poprzeć studiami biblijnymi.

- Rozmawiając z absolwentami teologii, kapłanami i katechetami słyszeliśmy, że przydałaby się możliwość pogłębienia swojej wiedzy biblijnej. Stąd zrodził się pomysł stworzenia dla nich specjalnych studiów, które dadzą nie tylko dodatkowe narzędzia do pracy teologów, ale i pozwolą zgłębiać Biblię dla własnej formacji - mówi ks. prof. Mirosław Wróbel, kierownik ośrodka i badań biblijnych KUL.

Sekcja Nauk Biblijnych (SNB) Instytutu Nauk Teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest wiodącym ośrodkiem studiów i badań biblijnych w Polsce. Obszar zainteresowań badawczych kadry naukowej SNB, oprócz Starego i Nowego Testamentu obejmuje również literaturę apokryficzną i teksty z Qumran, a także literaturę koptyjską i targumiczną.

- Sekcja Nauk Biblijnych KUL przygotowuje studentów według programu, który zarówno w swej strukturze, jak i poprzez stawiane studentom wymagania stanowi analogię programu realizowanego w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie - podkreśla ks. prof. Wróbel i zaprasza do studiowania Biblii.