Podsumowano zbiórkę dla Mocarzy

ks. Rafał Pastwa

|

Gość Lubelski 18/2021

publikacja 06.05.2021 00:00

Katolicki Uniwersytet Lubelski tworzy nie tylko przestrzeń dla wyzwań naukowych i dydaktycznych, ale i dla zaangażowania na rzecz osób potrzebujących.

▲	Podczas przekazania symbolicznego czeku. ▲ Podczas przekazania symbolicznego czeku.
ks. Rafał Pastwa /Foto Gość

Czek na 31 tys. zł siostrom zmartwychwstankom, które w Mocarzewie pod Łowiczem prowadzą Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla 80 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, symbolicznie przekazał ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Tym samym zakończyła się akcja, która została zainicjowana przez środowisko uniwersyteckie w okresie przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na powstanie nowego domu, który siostry budują dla swoich podopiecznych. Podczas spotkania w gmachu katolickiego uniwersytetu podpisano także list intencyjny pomiędzy uczelnią a Zgromadzeniem Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego – Prowincją Warszawską. Organizatorem zbiórki był Uczelniany Samorząd Studentów KUL.

Podczas spotkania ksiądz rektor podziękował organizatorom i ofiarodawcom. Zauważył, że zbiórka zjednoczyła wiele środowisk. Przywołał słowa św. Brata Alberta, który miał powiedzieć, że bez miłości każdy ofiarowany pieniądz na potrzebujących jest szorstki, najlepszy obiad jest niesmaczny, a najlepsza nawet opieka – niemiła. Ks. prof. Kalinowski wyraził też nadzieję na kontynuację współpracy z siostrami przy realizacji kolejnych inicjatyw. – Uniwersytet to społeczność otwarta na współczesne wyzwania naukowe i dydaktyczne, ale i na te, które jednoczą ludzi. Pamiętamy poprzednie akcje charytatywne, które zrealizował nasz uniwersytet, ale myślimy też o przyszłych, które niekoniecznie znajdą się na pierwszych stronach gazet. To, co dokonuje się w ciszy, również jest cenne i wartościowe, nawet jeśli nie znajdzie odzwierciedlenia w mediach społecznościowych – powiedział ks. rektor.

Odbierając czek, s. Maria Aurelia Adamczyk, przełożona prowincji warszawskiej sióstr zmartwychwstanek, podziękowała za zorganizowanie zbiórki oraz otwarte serce darczyńców. – Dziękuję przede wszystkim w imieniu naszych podopiecznych, którzy wołają o miłość. Dziękuję za tę inicjatywę, która wspiera budowę Domu Mocarzy – powiedziała.

Zbiórkę internetową wsparło ponad 300 osób. Inicjatywę wspierało aktywnie Duszpasterstwo Akademickie KUL. Akcję patronatem objął m.in. abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski i wielki kanclerz KUL. Wykończenie i wyposażenie powstającego Domu Mocarzy może kosztować ok. 20 mln złotych. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami to bez wątpienia świadectwo środowiska katolickiego.