Sakrament małżeństwa. Pół wieku razem

o. Andrzej Derdziuk

publikacja 19.07.2021 09:30

W 50 lat po zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego w kościele akademickim KUL Dorota i Adam Biela dziękowali Bogu za ten dar w trakcie jubileuszowej Mszy świętej w tej samej świątyni.

Jubilaci dziękowali Bogu za otrzymane dary i wspólną drogę życia. Jubilaci dziękowali Bogu za otrzymane dary i wspólną drogę życia.
Archiwum rodzinne

Liturgii przewodniczył ks. prałat Eugeniusz Derdziuk, proboszcz z Krasnobrodu. 

Przygotowując się do jubileuszu małżonkowie pojechali oni na rekolekcje do Ogniska Miłości w Łopocznie, by jak uczniowie Pana wyjść na miejsce osobne i podsumować misję swego życia. W trakcie 50 lat życia wychowali 3 dzieci i doczekali się 10 wnuków. Mimo odrębnych charakterów, z pomocą łaski Bożej budowali piękną jedność małżeńską i stali się apostołami potrzeby chrześcijańskiego fundamentu rodziny, którym jest Chrystus. Ich dom był otwarty dla wielu potrzebujących, a ich zaangażowanie naukowe, polityczne i społeczne służy dobru Polski oraz ochronie godności życia ludzkiego. Prof. Adam Biela był przez kilka kadencji posłem i senatorem Rzeczypospolitej oraz dziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL. Prof. Dorota Kornas-Biela jest niestrudzoną obrończynią życia, twórczynią i uznaną propagatorką pedagogiki prenatalnej. Występowała na niezliczonych konferencjach i wygłaszała prelekcje w Radio Maryja oraz w wielu rozgłośniach radiowych.

W uroczystości uczestniczyło 12 kapłanów i wielu przyjaciół, w tym wiele osób ze wspólnoty Focolare. Pod koniec Mszy świętej odczytano akt ofiarowania się Jezusowi Ruchu Focolare, a ks. Mirosław Ładniak, proboszcz parafii jubilatów odczytał okolicznościowy list abp. Stanisława Budzika, w którym  gratulował im łaski wytrwania oraz wyraził wdzięczność za świadectwo życia i posługę na rzecz Kościoła, co zostało docenione przez papieża Franciszka przyznaniem im w 2018 roku Orderu Świętego Sylwestra. Metropolita lubelski docenił też włączenie się jubilatów w prace III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.